top of page

Somali Dance Workshops | Gweithdai Dawns Somalïaidd

Somali Dance copy_edited.jpg

March 2023 saw the culmination of our collaboration with Hayaat Women Trust, National Dance Company Wales and Literature Wales on a Somali Dance artist-development pathway. Nine participating dancers, singers, drummers and poets worked alongside four lead artists over nearly three months to develop their skills – the final, celebratory sharing event was attended by c120 woman and girls, and closed with a joyful participatory session involving most of the audience. For most participants it was the first time they had performed on stage in front of an audience. We are exploring next steps for our collaboration with the Somali community.


Ym mis Mawrth 2023 daeth ein cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Menywod Hayaat, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru ar lwybr datblygu artistiaid Dawns Somaliaidd i ben. Bu naw o ddawnswyr, cantorion, drymwyr a beirdd a gymerodd ran yn gweithio ochr yn ochr â phedwar prif artist dros bron i dri mis i ddatblygu eu sgiliau. Mynychwyd y digwyddiad rhannu olaf gan tua 120 o fenywod a merched, a daeth i ben gyda sesiwn gyfranogol lawen a dathliadol yn cynnwys y rhan fwyaf o’r gynulleidfa. I'r rhan fwyaf o gyfranogwyr dyma'r tro cyntaf iddynt berfformio ar lwyfan o flaen cynulleidfa. Rydym yn archwilio'r camau nesaf ar gyfer ein cydweithrediad â'r gymuned Somaliaidd.

Somali Dance logo strip revised.png
bottom of page