footsteps quiet in the shadows
String Quartet No.2 
by Peter Reynolds 

footsteps quiet in the shadows is the name Peter Reynolds gave to his String Quartet No. 2 – a work inspired by the mystery of the two simple chords Bach used to bridge the striking two movements of his Third Brandenburg Concerto, as well as by the poem Unicorn, by Francesca Kay, from which the title is taken.

 

The quartet has three movements, following one another without a break:

1   Slowly moving –
 

2   Very still –
 

3   Very sharp with underlying tension

This recording was made by the Mavron Quartet in March 2014, two-and-a-half years before the composer’s sudden death at the age of 58.

--------------------------

footsteps quiet in the shadows yw’r enw a roddodd Peter Reynolds i’w Bedwarawd Llinynnol Rhif 2 – gwaith a ysbrydolwyd gan ddirgelwch y ddau gord syml a ddefnyddiodd Bach i bontio dau symudiad trawiadol ei drydydd Concerto Brandenburg a hefyd gan y gerdd Unicorn gan Francesca Kay, o ble y daw’r teitl.

 

Mae tri symudiad i’r pedwarawd sy’n dilyn ei gilydd heb doriad:
 

1   Slowly moving –
 

2   Very still –
 

3   Very sharp with underlying tension

 

Gwnaethpwyd y recordiad hwn gan Bedwarawd Mavron ym mis Mawrth 2014, ddwy flynedd a hanner cyn marwolaeth ddisymwth y cyfansoddwr yn 58 oed.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853