top of page
INTERACT - Self Releasing.png

CoDI Interact session

17.30-19.00 Wed 13.07.22

FREE SESSION*: Self-releasing – with Matthew Whiteside

This 90-minute session gives a practical overview of the steps you need to take to self-release your music, including:

 • general introduction to releasing, digital distribution & streaming

 • setting a realistic budget

 • preparing for and running recording sessions

 • getting onto the major streaming platforms (Spotify, Apple Music, Deezer, etc)

 • rights and registrations

 • using artist analytics dashboards

 

Matthew Whiteside works mainly in contemporary classical and has been self-releasing his music since 2015. This free session will be useful for all music-creators with an interest in self-releasing their music.  

*Free to Welsh / Wales-based music-creators

REGISTER HERE

CYM

Sesiwn CoDIRhyngweithio

17.30-19.00 Dydd Mercher 13.07.22

SESIWN AM DDIM*: Rhyddhau eich cerddoriaeth eich hunan – gyda Matthew Whiteside

Bydd y sesiwn 90 munud yn rhoi cyflwyniad ymarferol i chi i’r camau angenrheidiol i fynd ati eich hun i ryddhau eich cerddoriaeth, gan gynnwys:

 • cyflwyniad cyffredinol i ryddhau, dosbarthu digidol a ffrydio

 • llunio cyllideb realistig

 • cynnal sesiynau recordio a pharatoi atynt

 • cyrraedd y prif lwyfannau ffrydio (Spotify, Apple Music, Deezer, ac ati)

 •  hawliau a chofrestru

 • defnyddio dangosfyrddau dadansoddi artistiaid

​Mae Matthew Whiteside yn gweithio’n bennaf mewn cerddoriaeth glasurol gyfoes ac mae wedi bod yn hunanryddhau ei gerddoriaeth ers 2015. Bydd y sesiwn am ddim hon yn ddefnyddiol i bawb sy’n creu cerddoriaeth sydd â diddordeb mewn rhyddhau eu cerddoriaeth eu hunain.

*Am ddim i grewyr cerddoriaeth o Gymru / sy’n byw yng Nghymru

COFRESTRWCH YMA

bottom of page