top of page

Jefferson Lobo

Festivo 4.png
CoDI Lead logo.png

Festivo celebrates sacred and secular musical forms. The main theme sets the mood for an evocative atmosphere. It invites the listener to a solemn procession that develops gradually as the piece progresses into the different movements to recreate an expected encounter of two distinctive festive groups that cross paths with one another (sacred and profane) as they parade through the old town.

Mae Festivo yn dathlu ffurfiau cysegredig a seciwlar ar gerddoriaeth. Mae’r brif thema’n creu naws hiraethus. Mae’n gwahodd y gwrandäwr i orymdaith ddwys ddifrifol sy’n datblygu’n raddol wrth i’r darn fynd rhagddo i’r gwahanol symudiadau gan ail-greu cyfarfyddiad disgwyliedig rhwng dau wahanol grŵp yn yr ŵyl sy’n croesi llwybrau ei gilydd (cysegredig ac anghysegredig) wrth iddynt orymdeithio drwy’r hen dref.

> Jefferson Lobo

> CoDI Lead

bottom of page