top of page
CoDI Grange (new).png

Menter Celfyddydau ac Iechyd yn comisiynu carfan o artistiaid i wneud gosodiadau cerddoriaeth a sain bwrpasol ar gyfer y capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol Grange yn Llanfrechfa. Ariannwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn cydweithrediad â Studio Response.

Jo Thomas
Sketch of Nature

 • Facebook
 • Twitter
 • Vimeo
 • SoundCloud
 • Bandcamp
Jo Thomas
CoDI Grange (new).png

Cyfansoddwraig ac artist sain yw Jo Thomas, a aned a’i magu yng Nghymru  ac sydd bellach yn byw yn Llundain o ble mae’n gweithio.

 

Mae’n cyfansoddi ar gyfer y llwyfan cyngherddau, orielau, troeon sain ac i ryddhau’n fasnachol ac mae ei gwaith wedi ennill gwobrau rhyngwladol. Mae Jo yn ei gweld ei hun fel rhywun anabl ac yn eiriolwraig dros fynediad teg yn y celfyddydau. Hi yw Is-gadeirydd Sound and Music ac un o gyfarwyddwyr Academi Ivors. 

http://www.jothomas.me/

Gwrandewch ar 'Sketch of Nature'... 

Sketch of Nature – nodyn cyfansoddwr

Mae’r gwaith wedi’i seilio ar y pedair adran o’r ardd furiog yn nhŷ gwreiddiol y  Faenor (sydd o fewn tiroedd yr ysbyty), ynghyd â barddoniaeth gan Elizabeth Mitchell a fu’n byw yn yr hen dŷ ac atgofion y rheini sy’n gwirfoddoli yn yr ardd.

Mi anogais y gwirfoddolwyr drwy weithdai i fyfyrio ar y gofodau o’u cwmpas ac wedyn mi wnes i recordio agweddau ar y sain gan fraslunio delweddau o’n hamgylchedd.

Mae pedair rhan i’r darn:

 1. water revelations – seiliedig ar y cerflun dŵr ger y brif giât
   

 2. rockwall – adeunydd sain sy’n swnio’n dew. Daw’r cerrig yn y wal o bob cwr o Gymru ac roedd y wal fel pe bai’n dal rhyw soniaredd hudol dwfn oedd yn elfennol iawn ac roeddwn i am ddal hwnnw
   

 3. poly plastic – wedi’i hysbrydoli gan ddisgrifiad a roddwyd gan Jan, pennaeth y gwirfoddolwyr, o sŵn y tŷ gwydr polyplastig pan fyddai’r glaw’n syrthio
   

 4. blossom – yn darlunio atgof o eistedd yn yr ardd yn agos i le mae’r geiriosen wedi’i phlannu – lle llonydd i fyfyrio

Mae’r feiolinydd Simmy Singh yn chwarae feiolín unawd yn y gwaith hwn. Dw i’n clywed sŵn y feiolín fel rhyw fath o gyfarwydd sy’n adrodd stori heb eiriau, seiliedig ar sain a natur unigryw’r lle. Buon ni’n cydweithio o bell o’n stiwdios, gyda Simmy yn recordio yng Nghaerdydd a finnau’n gweithio yn Llundain.

Garden with no walls .jpg

Gardd heb unrhyw waliau - llun gan Jo Thomas

Rockwall - walled Garden hospital .jpg

Creigiau gwreiddiol o wal yr ardd

Rockwall - excerpt .jpg

Detholiad o sgôr Rock Wall

Fe wnaethon ni ofyn i Jo am genesis ei darn, y profiad o gysylltu dros Zoom a chyfuno gwahanol genres o gerddoriaeth ...

Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
bottom of page