Julia Plaut 1965

Mae Julia Plaut yn cyfansoddi’n bennaf ar gyfer llais, corau ac offerynnau chwyth. Mae ei gweithiau corawl wedi’u perfformio yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd ac yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yn ogystal â chân gelf yng Ngŵyl Leeds Lieder 2019. Mae premières ei cherddoriaeth offerynnol wedi cael eu cynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru lle mae Julia ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Cyfansoddi. Mae Julia yn cyfuno cyfansoddi â gwaith ar ei liwt ei hun fel chwaraewr basŵn ac arweinydd côr.

Julia Plaut composes principally for voice, choirs and wind instruments. She has had choral works premiered at the Millennium Centre, Cardiff and Llandaff Cathedral as well as art song at the 2019 Leeds Lieder Festival. Premieres of instrumental music have been given at the Royal Welsh College of Music and Drama where Julia is currently studying for a Masters in Composition. Julia combines composing with freelance work as a bassoon player and choral conductor.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853