top of page

Undod/Unity
TCR038 

(released 9 August 2022 / dyddiad rhyddhau 9 Awst 2022)

Undod/Unity is the second album by Khamira, the Welsh-Indian band originally brought together in 2015 by Welsh trumpeter/music-creator Tomos Williams with a collection of remarkable musicians from both nations.
 

The album features original compositions, interpretations of Welsh and Indian traditional music, and a Miles Davis cover – all permeated with the band members’ deep musical connection.

Undod/Unity ydy’r ail albwm gan Khamira, y band Cymreig-Indiaidd a ddygwyd ynghyd yn wreiddiol yn 2015 gan y trwmpedwr/crëwr cerddoriaeth o Gymru, Tomos Williams, a chasgliad o gerddorion hynod o’r ddwy wlad.

Mae’r albwm yn cynnwys cyfansoddiadau gwreiddiol, dehongliadau o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac Indiaidd, a fersiwn o drac Miles Davis – i gyd wedi’i treiddio gan gysylltiad cerddorol dwfn aelodau’r band.