HIGH

Kirsten Evans

Mae High yn ddarn sy’n edrych ar luniadau genre presennol cerddoriaeth boblogaidd, gan eu trin a thrafod i greu ffurf sy’n pylu’r ffiniau rhwng electronica a genre cerddoriaeth boblogaidd. Mae’r gyfansoddwraig wedi cynhyrchu’r deunydd i gyd gan ddefnyddio ei llais yn unig a thrin a thrafod y seiniau hyn ar ôl hynny.


High is a piece that looks at the constructs of the current popular music genre, manipulating these into a form that blurs the lines between electronica and popular music. The composer has generated all of the material using only her voice, manipulating these sounds from then on.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853