HIGH

Kirsten Evans

Mae High yn ddarn sy’n edrych ar luniadau genre presennol cerddoriaeth boblogaidd, gan eu trin a thrafod i greu ffurf sy’n pylu’r ffiniau rhwng electronica a genre cerddoriaeth boblogaidd. Mae’r gyfansoddwraig wedi cynhyrchu’r deunydd i gyd gan ddefnyddio ei llais yn unig a thrin a thrafod y seiniau hyn ar ôl hynny.


High is a piece that looks at the constructs of the current popular music genre, manipulating these into a form that blurs the lines between electronica and popular music. The composer has generated all of the material using only her voice, manipulating these sounds from then on.