top of page

HIGH

Kirsten Evans

Mae High yn ddarn sy’n edrych ar luniadau genre presennol cerddoriaeth boblogaidd, gan eu trin a thrafod i greu ffurf sy’n pylu’r ffiniau rhwng electronica a genre cerddoriaeth boblogaidd. Mae’r gyfansoddwraig wedi cynhyrchu’r deunydd i gyd gan ddefnyddio ei llais yn unig a thrin a thrafod y seiniau hyn ar ôl hynny.


High is a piece that looks at the constructs of the current popular music genre, manipulating these into a form that blurs the lines between electronica and popular music. The composer has generated all of the material using only her voice, manipulating these sounds from then on.

bottom of page