top of page

BLODEUWEDD

Lucy McPhee

Mae’r darn hwn yn canolbwyntio ar hanes y cymeriad Blodeuwedd o’r Mabinogi.


Mae swyn wedi’i fwrw ar Lleu Llaw Gyffes gan ei fam, Arianrhod, na fydd byth yn cael gwraig ddynol. I wrthdroi’r felltith yma, mae’r dewiniaid, Math a Gwydion, yn creu dynes o flodau iddo. Mae Blodeuwedd yn cael affêr ag arglwydd Penllyn, Gronw, ac mae’r ddau gariad yn cynllwynio i lofruddio Lleu. Wedi’i daro gan y waywffon a deflir gan Gronw, mae Lleu’n troi’n eryr gan hedfan i ffwrdd. Mae’n cael ei ddilyn a’i droi’n ôl i’w ffurf ddynol. Mae Gwydion a Math yn nyrsio Lleu nes iddo wella cyn ail-hawlio ei diroedd gan Gronw a Blodeuwedd. Mae Gwydion yn goddiweddyd Blodeuwedd wrth iddi ffoi gan ei throi’n dylluan.


Mae fy neunydd wedi’i greu gan ddefnyddio dau seiffr. Mae’r cyntaf yn seiliedig ar yr enw Blodeuwedd a’r ail ar y cytser Andromeda a’i bellter o’r haul, sef ‘8891440.4203’ o barsecau. Mae’r cytser Andromeda hefyd yn adrodd stori Blodeuwedd.


This piece focuses on the story of Blodeuwedd (literally ‘Flower-face’), a character from the Mabinogion.


Lleu Llaw Gyffes has been placed under a spell by his mother, Arianrhod, that he may never have a human wife. To counteract this curse, the magicians Math and Gwydion create a women from flowers for him. Blodeuwedd has an affair with Lleu’s friend, Gronw. and the two lovers conspire and murder Lleu. Struck by the spear thrown by Gronw, Lleu transforms into an eagle and flies away. He is tracked and turned back to his human form. Gwydion and Math nurse Lleu back to health before reclaiming his lands from Gronw and Blodeuwedd. Gwydion overtakes the fleeing Blodeuwedd and turns her into an owl.


My material has been created using two cyphers. The first is based on the name Blodeuwedd and the second is based on the constellation Andromeda and its distance from the Sun: 8891440.4203 parsecs. The Andromeda constellation also tells the story of Blodeuwedd.

bottom of page