top of page

BENEATH

THE SURFACE

Mark McNamee

Gwaith lle mae gweadau sydd flaenaf yw Beneath the surface sy’n esblygu’n raddol i gyrraedd lleoedd newydd. Mae’r gwaith yn edrych ar harmoni micro-gyweiraidd a’r posibiliadau o ran gwead a lliw sydd yn y microfyd yma. Drwy lawer o’r gwaith rydym yn symud rhwng gweadau myfyriol ‘diamser’ a llinellau melodi sy’n fwy cyfarwydd. Mae’r deunydd sy’n ffurfio’r gwaith yn gweithredu fel math o dapestri, gyda chelloedd y prif alawon wedi’u cuddio drwyddi draw. Yn raddol mae’r haenau’n cael eu plicio’n ôl a down ni i glywed llinellau symudol a harmoni mwy eglur y mae eu cynnwys wedi bod yn bresennol o hyd ond ynghudd yn y gwead. Wrth gyfansoddi’r darn yma, yn fythol bresennol yn fy meddwl roedd myfyrdod ar realiti ein bodolaeth — bod o dan ein holl straeon a’r hunan a grëir yn ein meddyliau, mae swyddogaethau a phrosesau’r byd ffurfiau’n mynd rhagddynt ar eu pennau eu hunain.

Beneath the surface is a texture-dominated work that gradually evolves to new places. The work explores microtonal harmony and the possibilities of texture and colour contained in this micro world. Throughout much of the work we move between ‘timeless’ meditative textures and more familiar lines of melody. The material that makes up the work acts as a kind of tapestry, with cells of the main melodies hidden throughout. Gradually layers are stripped back and we come to hear more clear moving lines and harmony, the content of which has been continuously present but hidden within the texture. In writing this piece, ever present in my mind was a reflection on the reality of our existence: that underneath all of our stories and mind-made selves, the functions and processes of the world of form carry on all by themselves.

bottom of page