top of page

DATGANIAD COVID-19 STATEMENT (24/3/20)

Yn ystod pandemig COVID-19, mae Tŷ Cerdd yn dal yma ar gyfer cymuned gerddoriaeth Cymru.

Mae'r tîm cyfan yn gweithio gartref, a gallwch gysylltu â ni fel arfer trwy ein cyfeiriadau e-bost uniongyrchol ac ar ymholiadau@tycerdd.org

Rydym yn hapus i ateb unrhyw ymholiadau, neu i drefnu sgyrsiau ffôn neu fideo pe bai hynny'n ddefnyddiol. Rydyn ni yma ar gyfer sefydliadau, grwpiau cymunedol a chyfansoddwyr (gweler hefyd ein datganiad i gyfansoddwyr ac i ddalwyr grantiau Loteri)

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cerddoriaeth ddalen neu Recordiau Tŷ Cerdd, mae pob un ar gael i'w lawrlwytho / ffrydio'n ddigidol (https://tycerddshop.com / Spotify / iTunes / Amazon, ac ati)

Arhoswch yn ddiogel ac yn iach,

Tîm Tŷ Cerdd​

During the COVID-19 pandemic, Tŷ Cerdd is still here for the music community of Wales.

The whole team is working from home, and you can contact us as usual at our individual email addresses and at enquiries@tycerdd.org

We’re happy to answer any queries, or to arrange telephone or video conversations if that would be useful. We’re here for organisations, community groups and composers (see also our statement to composers and our statement to Lottery grant holders)


If you’re interested in our sheet music or Tŷ Cerdd Records releases, all are available to download / stream digitally (https://tycerddshop.com / Spotify / iTunes / Amazon, etc)

Stay safe and well,

Team Tŷ Cerdd

Комментарии


bottom of page