top of page

Sam Buttler 1996

Ar hyn o bryd, Cyfansoddwr Cyswllt yw Sam Buttler gyda’r Ripieno Players a berfformiodd ei goncerto gitâr Water Portraits am y tro cyntaf yn 2019. Yn yr un flwyddyn, bu’n gweithio’n agos â’r ffliwtydd Lily Caunt ar a ceiling full of stars, darn a  ysbrydolwyd gan a’i recordio ym Meddrod Monteath. Perfformiwyd fersiwn ar gyfer y recorder am y tro cyntaf gan James Risdon fel rhan o gyfres gyngherddau Sinffonia Frenhinol Gogledd Lloegr, RNS Moves, yn 2020. Mae cerddoriaeth Sam wedi’i defnyddio gan Amgueddfa Cymru ac yn ystod y cyfnodau clo yn 2020 a 2021 recordiodd o bell After This Manner i bum llais ac Extend the Dawn ar gyfer obo unawd ac electroneg. Mae wedi’i ddewis ar gyfer Cyfansoddi: Cymru 2022 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gyda’i ddarn Stones Have Memory Here.

 

Yn 2020 dechreuodd Sam astudio ar gyfer PhD mewn cyfansoddi yng Ngholeg y Brenin, Llundain, dan gyfarwyddyd Edward Nesbit a George Benjamin.

Sam Buttler 2_edited.jpg

Ar hyn o bryd mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

ENG

Sam Buttler is currently Associate Composer with the Ripieno Players, who premiered his guitar concerto Water Portraits, in 2019. In the same year he worked closely with the flautist Lily Caunt on a ceiling full of stars, a piece inspired by and recorded in the Monteath Mausoleum. A version for recorder was premiered by James Risdon a part of the Royal Northern Sinfonia’s RNS Moves concert series in 2020. Sam's music has been used by National Museum Wales, and during the lockdowns in 2020 and 2021 he remotely recorded After This Manner for five voices and Extend the Dawn for solo oboe and electronics. He has been selected for BBC National Orchestra of Wales’s Composition: Wales 2022 with his piece Stones Have Memory Here.

 

In 2020 Sam began studying for a PhD in composition at King's College, London, supervised by Edward Nesbit and George Benjamin.

bottom of page