Sarah Zyborska aka SERA 1984

website icon 1 black.png

Yn wreiddiol o Gaernarfon ac erbyn hyn yn byw yn Llanfair-pwll, artist dwyieithog yw Sarah Zyborska y mae ei cherddoriaeth yn cynnwys elfennau o’r gwerinol, Americana a phop. Fel SERA roedd yn un o artistiaid Gorwelion y BBC yn 2019/20 ac ymhlith uchafbwyntiau ei gwaith perfformio mae BBC Maida Vale, How the Light Gets In, Gŵyl Cymru Gogledd America a Festival Interceltique de Lorient.

 

Bydd Sarah i’w chlywed ar restrau chwarae BBC Radio Wales a Radio Cymru yn rheolaidd ac mae wedi derbyn cefnogaeth gan 6 Music a Radio 2. Mae hi’n rhedeg label a phrosiect cerddoriaeth cymunedol o’r enw CEG Music ochr yn ochr â gwahanol fentrau creadigol/cyfryngol eraill, ac yn ystod 2020 fe ryddhaodd ei chweched halbwm, When I Wake Up.

 

Ynghynt mae Sarah wedi perfformio o dan yr enw Sarah Louise gyda Recordiau Sain ac mae’n aelod o fand Americana gyda merched ar y blaen, Tapestri, a fydd yn chwarae ar y prif lwyfan yng Ngŵyl Werin Caergrawnt yn 2022 ac mewn prosiect caneuon natur Cymraeg, Eve a Sera.