top of page

Cân:affricerdd

AC1_edited.png

Mae Cân: affricerdd yn gyfle i grewyr cerddoriaeth o dras Affricanaidd sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru i ysgrifennu cân newydd (mewn unrhyw iaith a genre cerddorol) a chreu fideo cerddoriaeth o'r gwaith newydd.

Mae Mirari More, N'famady Kouyaté, Ogun, a Skunkadelic (Tumi Williams) eu dewis ar ôl galwad agored i artistiaid i greu gwaith newydd ar gyfer cân: affricerdd. Mae'r rhaglen hon yn un o linynnau Tapestri, menter newydd Tŷ Cerdd sy'n helpu i greu archif gerddorol fyw o bobl, ieithoedd a chymunedau Cymru – wedi’i hariannu gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

GLITCH_N'Famady_PhotoShoot_270521_1899.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • RSS

Pencerdd ifanc o Guinea (Conakry) yw N’famady Kouyaté sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Yn aml-offerynnwr talentog, ei brif offerynnau yw’r balaffon – seiloffon pren traddodiadol sy’n sanctaidd i ddiwylliant Gorllewin Affrica a threftadaeth ‘griot’ ei deulu. Mae N’famady yn chwarae fel artist unawd yn ogystal â gyda band cyfan fel y Successors of the Mandingue. Asiad yw ei drefniannau o Affricanaidd Mandingue a dylanwadau jazz, pop, indi a ffync gorllewin Ewrop sy’n cael eu cynhyrchu gan griw bythol-esblygol o gerddorion.

Mae perfformiadau N’famady yn creu sawl gwahanol naws a feib rhyfeddol a bydd cynulleidfaoedd yn cael eu swyno gan ei frwdfrydedd heintus a llawenydd, gan wefreiddio cynulleidfaoedd ar draws y DU ac Iwerddon yn ystod hydref/gaeaf 2019/20 yn cefnogi Gruff Rhys ar daith yr albwm ‘Pang!’ yn ogystal â chwarae gyda band Gruff.

Yn haf 2021, gwelwyd N’famady yn dechrau ar bennod greadigol newydd a chyffrous wrth ryddhau ei EP gyntaf, “Aros i Fi Yna” – casgliad o ganeuon llawn lliwiau llachar ac yn gyflwyniad llawen i artist cyffrous a gwirioneddol ryngwladol yng Nghymru.

Manssa Nou Cissé – N'famady Kouyaté    

cliciwch YMA am y geiriau mewn tair iaith

Tumi Williams - Can Aff.png
 • Facebook
 • Spotify
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Bandcamp

Mae bariton cyfarwydd a deheurwydd telynegol prif MC Caerdydd Skunkadelic (Tumi Williams) yn hawdd ei adnabod yn syth yn seinlun ffrwythlon hip-hop y DU. Yn tynnu ar dreftadaeth gerddorol a luniwyd gan oes aur hip-hop ac sydd wedi’i gwreiddio yn Nigeria, cartref ei deulu, mae’n sianelu angerdd amrwd, profiad a dyfeisgarwch i bob odl.

Cafodd darn diweddar ganddo gyda’r ddeuawd ffync a sôl o Fryste, yr Allergies, ei chwarae cryn dipyn ar y radio’n genedlaethol (Lauren Laverne, Radio 2), gan ddod i’r fei fel un o draciau’r DU a chwaraewyd fwyaf ar Shazam yn 2021 cyn dod yn ddynodiad cerddorol i ITV am sbel.

Mae Skunkadelic yn enwog am fod yn brif leisydd i’r criw affro-ffync a hip-hop 8-darn o Gaerdydd, Afro Cluster. Rhyddhaodd y grŵp eu halbwm cyntaf  yng ngwanwyn 2021, gyda sioeau byw yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2021 a Chastell Caerdydd. Mae pob un o’r cysylltiadau creadigol arbennig yma wedi gyrru enw Skunkadelic fel un o MCs pwysicaf y DU.                                                                      

Wo Ni Pe – Skunkadelic

cliciwch YMA am y geiriau mewn tair iaith

Andrew Ogun 1.jpg
 • Spotify
 • Twitter