top of page
CoDI 22 23 logo.png

Galwad agored i artistiaid o Gymru*

cyfleoedd datblygu newydd wedi’u talu

Yn dilyn dyfarniadau ariannol gan Gyngor Celfyddydau CymruSefydliad PRS a Sefydliad Vaughan Williams, mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi dau lwybr datblygu i artistiaid newydd fel rhan o CoDi, sef menter barhaus i ddatblygu artistiaid.

2022-23 CoDI logos.png

Organ @ Soar 

6 o grewyr cerddoriaeth (o unrhyw genre) i lunio gweithiau newydd yn arbennig ar gyfer yr Organ yn Theatr Soar, Merthyr Tudful. Bydd yr iaith Gymraeg a’r gymuned leol yn rhan allweddol yn y llwybr hwn.

2022-23 CoDI logos.png

Dawns Somalïaidd

Cyfle i 8 menyw o liw (dwy gantores, dwy ddrymwraig, dwy ddawnswraig, 2 fardd) i ddatblygu sgiliau ym mhedwar disgyblaeth Dawns Somalïaidd. Partneriaeth gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol CymruLlenyddiaeth Cymru, ac Ymddiriedolaeth Menywod Hayaat

CoDI NightMusic logo in frame.png

HwyrGerdd

Cyfle i gyfansoddwr o Gymru* i ysgrifennu cân 5 munud i’r soprano Ruby Hughes a’r pianydd Huw Watkins – i’w pherfformio yn HwyrGerdd Neuadd Dewi Sant ar 28 Mawrth 2023.

 

Galwad i artistiaid o Gymru*

*Os ydych wedi’ch lleoli yng Nghymru (a hynny ers o leiaf blwyddyn), a’ch bod yn creu eich cerddoriaeth eich hun (neu’n creu barddoniaeth, llais neu ddawns ar gyfer y llwybr Dawns Somalïaidd), rydych yn artist Cymreig!

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 12 Rhagfyr

CoDI

Mae Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI Tŷ Cerdd yn rhaglen ar gyfer crewyr cerddoriaeth Gymreig ac o Gymru a lansiwyd yn 2018 gyda’r nod o greu cymuned o gyfansoddwyr a darparu cyfleoedd datblygu iddynt. Wrth i’r prosiect ddatblygu rydym wedi gweithio i agor y lens a chefnogi ystod gynyddol eang o artistiaid, traws-genre ac o amrywiaeth eang o gefndiroedd diwylliannol a chreadigol.

Cyhoeddir yn fuan gyfleoedd eraill ar gyfer 2022/23.

Mae gweithgarwch parhaus yn cynnwys:

CoDI INTERACT network logo dot SMALL

​​

  • CoDI Dan-Ddaear – ymestyn a datblygu’r rhwydwaith cenedlaethol hwn o artistiaid sain a chrewyr cerddoriaeth sy’n gweithio â cherddoriaeth anghonfensiynol: cronfa ddata artistiaid, digwyddiadau rheolaidd, a phodlediadau

​​

  • CoDI Rhyngweithio – cymorth i gyfansoddwyr yw asgwrn cefn CoDi, gyda gweithdai mewn person ac ar-lein, rhannu gwybodaeth a rhwydweithio

Off grid icon.png

MYNEDIAD

Os oes unrhyw rwystrau i'ch cais neu gymryd rhan yr hoffech siarad â ni amdanynt, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org), a fydd yn hapus i drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon dros y ffôn, trwy e-bost , neu trwy alwad fideo.

 

Os oes unrhyw ymholiadau am CoDI, cysylltwch â  ymholiadau@tycerdd.org

CoDI 2022-23 logo strip (with VWF).png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner

bottom of page