CoDI TESTUN 

llwybr at gyfansoddi gyda thestun

Mae chwe chyfansoddwr yn cydweithio â’r cyfllwybr at gyfansoddi gyda thestunansoddwr arweiniol Joseph Davies a’r awdur Kaite O’Reilly ar edrych ar y defnydd o destun wrth gyfansoddi. Bydd ensemble o dri pherfformiwr – perfformwyr ôl-raddedig wedi’u recriwtio’n arbennig o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – yn gweithio ochr yn ochr â’r cyfansoddwyr dros gyfres o dri gweithdy gan arwain at sesiwn rannu*/recordio yn Stiwdio Tŷ Cerdd. Bydd yr holl weithgarwch yn digwydd yng Nghaerdydd.

 

Bydd pob cyfansoddwr yn derbyn ffi benodedig o £500 am gymryd rhan yn CoDI Testun. Bydd y gweithgarwch yn digwydd yng Nghaerdydd a byddwn yn talu costau teithio cyfranogwyr yng Nghymru lle bo angen. .

 

AMSERLEN

Dydd Sul 17.11.19      Gweithdy 1

Dydd Sul 02.02.20      Gweithdy 2

Dydd Sul 15.03.20      Gweithdy 3

Dydd Sul 29.03.20      Perfformiad (CBCDC)

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853