CoDI TESTUN with text (Montserrat).png

CoDI TESTUN 

llwybr at gyfansoddi gyda thestun

 

Bydd chwe chyfansoddwr yn cydweithio â’r cyfllwybr at gyfansoddi gyda thestunansoddwr arweiniol Joseph Davies a’r awdur Kaite O’Reilly ar edrych ar y defnydd o destun wrth gyfansoddi. Bydd ensemble o dri pherfformiwr – perfformwyr ôl-raddedig wedi’u recriwtio’n arbennig o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – yn gweithio ochr yn ochr â’r cyfansoddwyr dros gyfres o dri gweithdy gan arwain at sesiwn rannu*/recordio yn Stiwdio Tŷ Cerdd. Bydd yr holl weithgarwch yn digwydd yng Nghaerdydd.

 

Bydd pob cyfansoddwr yn derbyn ffi benodedig o £500 am gymryd rhan yn CoDI Testun. Bydd y gweithgarwch yn digwydd yng Nghaerdydd a byddwn yn talu costau teithio cyfranogwyr yng Nghymru lle bo angen. .

 

AMSERLEN

Dydd Sul 17.11.19      Gweithdy 1

Dydd Sul 02.02.20      Gweithdy 2

Dydd Sul 15.03.20      Gweithdy 3

Dydd Sul 29.03.20      Perfformiad anffurfiol

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org / © 2018 Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853