Llongyfarchiadau i'r chwe cyfansoddwr sydd wedi cael eu dewis i weithio gyda Joseph Davies, Kaite O'Reilly a cherddorion CBCDC.

Gareth Churchill

Ethnie Foulkes

Timothy Johnston

Richard McReynolds

Julia Plaut

Luciano Williamson

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853