top of page
CoDI Grange (new).png

Menter Celfyddydau ac Iechyd yn comisiynu carfan o artistiaid i wneud gosodiadau cerddoriaeth a sain bwrpasol ar gyfer y capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol Grange yn Llanfrechfa. Ariannwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn cydweithrediad â Studio Response.

Delyth & Angharad Jenkins
Cynefin

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • SoundCloud
  • Spotify
Delyth and Angharad 04.jpg
CoDI Grange (new).png

Dechreuodd y ddeuawd o fam a merch o Abertawe, Delyth (telyn) ac Angharad (ffidl) berfformio gyda’i gilydd yn 2007. Fe’u hadwaenir yn bennaf am chwarae a chyfansoddi cerddoriaeth yn yr idiom draddodiadol, ac ar wahân maent wedi bod ar y blaen ym myd cerddoriaeth werin yng Nghymru drwy fandiau fel Calan ac Aberjaber, ynghyd â pherfformio’n rhyngwladol fel unawdwyr. Maent wedi recordio albymau stiwdio, wedi perfformio’n eang yn fyw ac mewn darllediadau niferus ar y radio (gan gynnwys BBC Radio 2, 3 a 6 Music).  https://www.dna-folk.co.uk/

Gwrandewch ar 'Cynefin'... 

Cynefin nodyn cyfansoddwr

Cynefin, gair sydd ag amryw o ystyron fel cartref arferol i anifeiliaid, planhigion neu bobl, rhywle lle mae popeth o’ch cwmpas yn teimlo’n iawn ac yn groesawus. Mae’r darn yma o gerddoriaeth wedi’i wreiddio yn yr ardal o gwmpas yr ysbyty hwn, yr ardal sy’n dod o dan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Roedden ni wrth ein boddau cael help y côr lleol, Côr Aduniad, a fu’n ddigon bodlon ymateb i her ei recordio gartref (angenrheidiol oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws oedd yn eu lle ar y pryd) gan ddarparu llinellau lleisiol i’n darn.

Gellir clywed synau byd natur a recordiwyd yn ardal Llandogo a ger Ffrydiau Cleddon fel cefnlen i’r darn. Gallwch glywed synau adar a dŵr rhedegog a wnaethon ni eu recordio ger Ffrydiau Cleddon yn agos i Landogo ac mae sŵn trenau a chyhoeddiadau platfform i gyd yn helpu i’n gwreiddio yn ein cynefin. Mi wnaethon ni gynnwys recordiad o archif y GIG yn 70: mae Ruth Edwards oedd yn gweithio mewn labordy iechyd cyhoeddus ym 1948 yn cofio cyfarfod ag Aneurin Bevan a gofyn iddo am ei lofnod pan ymwelodd ag Ysbyty Maenor Llanfrechfa yn nyddiau cynnar y GIG.

Mae’r gerddoriaeth yn llifo, gyda strwythurau harmonig cyfoethog yn cael eu chwarae ar y delyn. A hwythau’n gwneud ioga, mae’r pâr yn ymwybodol iawn o effeithiau tawelu ac iachau hymian. Recordiwyd synau hymian gan Gôr Aduniad wedi’u seilio ar y blociau o strwythur harmonig a gyfansoddwyd gan Delyth a dyma sy’n ffurfio sylfaen y darn. Wedi’i blethu i’r defnydd harmonig yma, mae’r côr yn canu motiff o’r gân draddodiadol adnabyddus, Ar Hyd y Nos. Mae hon yn cael ei thynnu a’i hestyn yn electronig yn y fath ffordd nes iddi gael ei thrawsffurfio’n eigion o donnau ac adleisiau etheraidd, sy’n cludo’r gwrandäwr i hafan ryddhaol a thangnefeddus.

CoDI Grange. Above Llandogo.jpeg

Delyth ac Angharad yn cerdded ar draws Llandogo

Rail network and stations in Aneurin Bevan Health Booard area.png

Map rhwydwaith Trafnidiaeth i Gymru

CoDI Grange. Recording sound.jpeg

Angharad yn recordio yn y coed

Byddwch hefyd yn clywed Angharad yn chwarae ei Jig Maenor Llanfrechfa ar y ffidl, gan gyfleu teimlad o ysgafnder a llawenydd. Gallai’r jig gael ei chwarae ar unrhyw offeryn a’i defnyddio i gyfeilio dawnsio. Mae Angharad wedi’i nodiannu ac mae ar gael i eraill ei defnyddio a’i chwarae fel gwaddol i’r prosiect.

Jig Llanfrechfa Grange (tune) cropped.jpg

Ymunodd Delyth ac Angharad â ni yn y stiwdio i gael sgwrs am sut dechreuon nhw ar y prosiect a sut roedd rhwystrau Covid yn cyflwyno heriau wrth greu'r gwaith.

Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
bottom of page