CoDI Grange (new).png

Menter Celfyddydau ac Iechyd yn comisiynu carfan o artistiaid i wneud gosodiadau cerddoriaeth a sain bwrpasol ar gyfer y capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol Grange yn Llanfrechfa. Ariannwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn cydweithrediad â Studio Response.

Delyth & Angharad Jenkins
Cynefin

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • SoundCloud
  • Spotify
Delyth and Angharad 04.jpg
CoDI Grange (new).png

Dechreuodd y ddeuawd o fam a merch o Abertawe, Delyth (telyn) ac Angharad (ffidl) berfformio gyda’i gilydd yn 2007. Fe’u hadwaenir yn bennaf am chwarae a chyfansoddi cerddoriaeth yn yr idiom draddodiadol, ac ar wahân maent wedi bod ar y blaen ym myd cerddoriaeth werin yng Nghymru drwy fandiau fel Calan ac Aberjaber, ynghyd â pherfformio’n rhyngwladol fel unawdwyr. Maent wedi recordio albymau stiwdio, wedi perfformio’n eang yn fyw ac mewn darllediadau niferus ar y radio (gan gynnwys BBC Radio 2, 3 a 6 Music).  https://www.dna-folk.co.uk/

Gwrandewch ar 'Cynefin'... 

Cynefin nodyn cyfansoddwr

Cynefin, gair sydd ag amryw o ystyron fel cartref arferol i anifeiliaid, planhigion neu bobl, rhywle lle mae popeth o’ch cwmpas yn teimlo’n iawn ac yn groesawus. Mae’r darn yma o gerddoriaeth wedi’i wreiddio yn yr ardal o gwmpas yr ysbyty hwn, yr ardal sy’n dod o dan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Roedden ni wrth ein boddau cael help y côr lleol, Côr Aduniad, a fu’n ddigon bodlon ymateb i her ei recordio gartref (angenrheidiol oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws oedd yn eu lle ar y pryd) gan ddarparu llinellau lleisiol i’n darn.

Gellir clywed synau byd natur a recordiwyd yn ardal Llandogo a ger Ffrydiau Cleddon fel cefnlen i’r darn. Gallwch glywed synau adar a dŵr rhedegog a wnaethon ni eu recordio ger Ffrydiau Cleddon yn agos i Landogo ac mae sŵn trenau a chyhoeddiadau platfform i gyd yn helpu i’n gwreiddio yn ein cynefin. Mi wnaethon ni gynnwys recordiad o archif y GIG yn 70: mae Ruth Edwards oedd yn gweithio mewn labordy iechyd cyhoeddus ym 1948 yn cofio cyfarfod ag Aneurin Bevan a gofyn iddo am ei lofnod pan ymwelodd ag Ysbyty Maenor Llanfrechfa yn nyddiau cynnar y GIG.