top of page

Cyfansoddwr y Mis

Andrew Powell

CotM social share_edited.jpg

Mewn gyrfa amrywiol sy’n ymestyn dros bum degawd, mae Andrew Powell wedi cydweithio â rhai o’r enwau mwyaf adnabyddus yn y busnes: o Kate Bush ac Elaine Paige, i Terry Riley a Pierre Boulez. Mae ei waith fel cynhyrchydd recordiau, trefnydd, chwaraewr sesiwn, arweinydd a chyfansoddwr sgorau ffilm mor helaeth fel y gallai fod yn hanes llawn sîn gerddoriaeth Prydain ar ôl y chwedegau.

 

Blynyddoedd Cynnar

Tra yn yr ysgol dangosodd Powell ddawn gynhyrfus a gafodd ei meithrin gan athrawon fel y pianydd cyngerdd Malcolm Troup a’r offerynnwr taro James Blades. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n astudio gyda’r cyfansoddwr avant-garde Cornelius Cardew a mynychodd gwersi cyfansoddi yn Darmstadt dan arweiniad Karlheinz Stockhausen a György Ligeti. Aeth Powell ymlaen i astudio yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt, ac yn ystod ei flynyddoedd israddedig fe gyd-sefydlodd y grŵp electroneg byw Intermodulation gyda Roger Smalley a Tim Souster ac roedd yn aelod o'r grŵp roc arbrofol Henry Cow.

Andrew Powell in Henry Cow 1 copy 3_edited.jpg

Powell (canol), Fred Frith (chwith) a Tim Hogkinson (de) yn ymarfer gyda Henry Cow yng Nghaergrawnt.

Yn fuan ar ôl graddio, gig proffesiynol cyntaf Powell oedd fel unawdydd yn Proms y BBC ac wedi hynny perfformiodd gyda cherddorfeydd mawr gan gynnwys y London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, a Cherddorfa Symffoni’r BBC lle bu’n gweithio gyda Boulez.

Andrew Powell conducting the Philharmonia Orchestra at Abbey Road Studios._edited.jpg

Powell yn arwain Cerddorfa y Philharmonia yn stiwdios Abbey Road 

Yn y stiwdio

Aeth hyn i gyd ymlaen tra bod Powell yn dilyn bywyd cyfochrog fel chwaraewr sesiwn a threfnydd ar gyfer artistiaid mawr gan gynnwys Steve Harley, Leo Sayer, Donovan, Al Stewart, Pilot, Mick Fleetwood, Chris Rea a’r Alan Parsons Project. Mae ei yrfa fel trefnydd, a ddechreuodd gydag albwm cyntaf Cockney Rebel The Human Menagerie, yn cynnwys recordiau gan Chris de Burgh, Kansas ac Elaine Paige. Efallai mai gwaith stiwdio fwyaf parchedig Powell oedd fel cynhyrchydd a threfnydd ar gyfer dau albwm cyntaf Kate Bush The Kick Inside a Lionheart a helpodd i lansio’r gantores i enwogrwydd rhyngwladol.

Y byd ffilm

Ysgrifennodd Powell, sydd wedi bod ag angerdd gydol oes dros y sinema, ei sgôr ffilm gyntaf fel bachgen ysgol a datblygodd y diddordeb hwn yn ystod ei flynyddoedd yng Nghaergrawnt. Ei ffilm lawn gyntaf oedd Ladyhawke (gyda Michelle Pfeiffer a Matthew Broderick yn serennu) ac mae ei gredydau ffilm a theledu niferus yn cynnwys sgoriau ar gyfer y ffilmiau Rocket Gibraltar a Closed Circuit.

me in Studio 3 at IRCAM with their MAX expert Carlo Laurenzi. copy.jpg

Powell gyda'r arbenigwr MAX Carlo Laurenzi yn Stiwdio 3 yn IRCAM, Paris.

Yn y neuadd gyngerdd

Ysgrifennodd Andrew Powell ei ddarn cyntaf pan oedd ond yn bum mlwydd oed, ac mae ei gatalog aeddfed o weithiau cyngerdd yn dyddio’n ôl yr holl ffordd i 1966 pan arweiniodd ei waith cerddorfaol cyntaf gyda’i gerddorfa ysgol. Creodd Powell nifer o weithiau ar gyfer Intermodulation ar ddiwedd y chwedegau gan gynnwys Dorian Terilament ond yn ystod yr ugain mlynedd nesaf roedd ganddo amser cyfyngedig y tu allan i'w ymrwymiadau roc a ffilm i'w gadw ar gyfer gerddoriaeth gyngerdd. Ymhlith ei gynnyrch nodedig o’r cyfnod hwnnw oedd Total Eclipse ar gyfer côr cymysg a cherddorfa fawr, Suite for Brass Quintet with Piano (1985), Falstaff a gafodd ei berfformio am y tro cyntaf gan Fand Glofa Grimethorpe ym Mharis yn 1998 a Plasmogeny II (1999) ar gyfer trwmped, electroneg fyw, a thâp, a greodd ar gyfer ei ffrind agos, John Wallace.

Dorian TerilamentAndrew Powell
00:00 / 11:41
Total EclipseAndrew Powell
00:00 / 00:31
FalstaffAndrew Powell
00:00 / 12:05

Cafodd penderfyniad Powell yn 2003 i symud yn ôl adref i Gymru effaith fawr ar ei waith. Wedi dysgu’r iaith, dechreuodd osod gwaith beirdd Cymru, a arweiniodd at gynhyrchu ei Tair Cerdd Sanctaidd yn 2006, ac yn ddiweddarach i gydweithio â Menna Elfyn a ysgrifennodd libreto Y Dyn Unig (2010).

Preiddiau'r CymryAndrew Powell / Menna Elfyn
00:00 / 03:05
HwiangerddAndrew Powell / Menna Elfyn
00:00 / 03:09

Mae Tair Cerdd Sanctaidd yn un o nifer o weithiau y mae Powell wedi’u hysgrifennu ar gyfer pres a chafodd ei pherfformio am y tro cyntaf gan Fand y Parc a’r Dâr a roddodd hefyd berfformiad cyntaf ei Concerto Melyn Coch (2001). Yn amlwg ymhlith llawer o weithiau cyngerdd eraill mae Glasiad y Dydd dros Ben Dinas, a gafodd ei ddangos yng Ngŵyl Dinas Llundain 2008, Points upon a Canvas (2011), a ysgrifennwyd ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Will Etienne ac Isabeau Never Meet? sef swît ar gyfer cerddorfa a chôr meibion ​​a berfformiwyd gyntaf gan Gerddorfa Symffoni'r 21ain Ganrif yn Lucerne, y Swistir.

Powell Points Upon a Canvas (dyfyniad)Andrew Powell
00:00 / 05:00
To A Walrus_edited.jpg

Dathliadau penblwydd

Bydd pen-blwydd Andrew Powell yn 75 oed yn cael ei nodi gan lansiad cryno ddisg Casgliad Wallace o’i gerddoriaeth ar gyfer pres ac electroneg gan gynnwys Plasmogeny II hyd at ei ddarn diweddaraf, To a Walrus.

Plasmogeny IIAndrew Powell
00:00 / 09:49
bottom of page