top of page

SCALING UP

CoDI Interact 12.30 Friday 10.12.21

Scaling Up square_edited.jpg

Join us at Wales Millennium Centre on Friday 10 December for a CoDI Interact composer event focusing on the music of Sarah Lianne Lewis and discussing composition for large ensembles.

 

This session will be preceded by a reception where you will have the opportunity to chat with fellow composers over a light lunch. It will be followed by a concert given by the BBC National Orchestra Wales which includes the performance of a new work by Sarah.

 

12:30 Light lunch

13:00 Discussion led by Lynne Plowman: Sarah Lianne Lewis talks about her new piece Creatures of Dust and Dreams, followed by a group discussion about writing for large-scale forces

14:00 Concert: BBC National Orchestra of Wales, Finnegan Downie Dear (conductor)

Sarah Lianne Lewis – Creatures of Dust and Dreams (world premiere)

John Woolrich – Viola Concerto (Tim Ridout, viola)

Ravel – Ma mère l'Oyee (ballet)

 

BOOK NOW

Tickets are available to Welsh and Wales-based composers for just £5.00 (includes reception, discussion event and entry to BBC NOW concert). Email codi@tycerdd.org by 5pm on Friday 3 December to secure your place. 

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 10 Rhagfyr ar gyfer digwyddiad cyfansoddwr CoDI Rhyngweithio sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth Sarah Lianne Lewis ac yn trafod cyfansoddi ar gyfer ensembles mawr.

 

Cyn y sesiwn hon bydd derbyniad lle cewch gyfle i sgwrsio â chyd-gyfansoddwyr dros ginio ysgafn. Yn dilyn hynny bydd cyngerdd CGG y BBC sy'n cynnwys perfformiad gwaith newydd gan Sarah.

 

12:30 Cinio ysgafn

13:00 Trafodaeth dan arweiniad Lynne Plowman: Sarah Lianne Lewis yn siarad am ei darn newydd Creatures of Dust and Dreams, ac yna trafodaeth grŵp am ysgrifennu ar gyfer ensembles ar raddfa fawr

14:00 Cyngerdd: CGG y BBC, Finnegan Downie Dear (arweinydd)

Sarah Lianne Lewis - Creatures of Dust and Dreams (premiere byd)

John Woolrich - Concerto Fiola (Tim Ridout, fiola)

Ravel - Ma mère l'Oye (bale)

 

ARCHEBWCH NAWR

Mae tocynnau ar gael i gyfansoddwyr o Gymru am £5.00 (yn cynnwys derbyniad, digwyddiad trafod a mynediad i gyngerdd CGG y BBC).

E-bostiwch codi@tycerdd.org erbyn 5pm ddydd Gwener 3 Rhagfyr i sicrhau eich lle.

CYM
bottom of page