We’re talking about Music and Race in Wales.

Join us for a series of discussions hosted by Tŷ Cerdd in collaboration with Privilege Cafe.

 

Music and Race in Wales - Session # 2

Tuesday 28 July, 4pm

Speakers:

Louis Gray

Dionne Bennett

Simone Willis
Paula Gardiner 
Rachel Kilby

 

Book your place for free: https://bit.ly/396jg85

Rydym yn siarad am Gerddoriaeth a Hil yng Nghymru. Ymunwch â ni am gyfres o drafodaethau a gynhaliwyd gan Tŷ Cerdd mewn cydweithrediad â Privilege Cafe.

Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru - Sesiwn # 2

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf, 4yp

Siaradwyr:

Louis Gray

Dionne Bennett

Simone Willis
Paula Gardiner 
Rachel Kilby

 

Archebwch eich lle: https://bit.ly/396jg85

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853