Joseph Davies 1987

Mae gwaith Joseph Davies wedi ei berfformio a darlledu ar hyd y DU, Ewrop ac UDA. Mae ei waith cerddorfaol Byzantium, a chafodd ei gomisiynu a’i pherfformio am y tro cyntaf yn 2012 gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi derbyn ei nawfed perfformiad cyhoeddus yn 2015 yn Nulyn gan yr RTÉ National Symphony Orchestra ac wedi ei ddarlledu gan y BBC ar radio Almaeneg.

 

Ymhlith ei gomisiynau diweddar mae Intricate Images a gomisiynwyd gan Tŷ Cerdd ar gyfer y delynores byd enwog Catrin Finch a soddgrythwr  Steffan Morris, Echoes ar gerddi gan Hart Crane ar gyfer y bariton Jeremy Huw Williams, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn New Orleans yn 2015. Yn y gorffennol mae wedi cydweithio gyda CHROMA Ensemble, EXAUDI Vocal Ensemble a’r Esbjerg Ensemble (Denmarc), yn ogystal â Brighton Soundwaves festival, Lake District Summer Music Festival a Tête-à-Tête Opera.

 

Mae wedi gweithio ar ddwy sioe i Size Zero Opera yn gyfansoddwr, arweinydd a chyfarwyddwr cerdd ac roedd yn rhan o gwrs Genesis Foundation VOX yn y Royal Opera House yn 2011. Mae gweithiau Joseph wedi eu cyhoeddi gan Candenza Music. Ers 2013 mae’n ddarlithydd cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Hefyd yn fardd, bu’n fentor i raglen mentora The Mays yn 2013.

 

© Kasia Wozniak

Joseph Davies has had works performed and broadcast throughout the UK, Europe and the USA.  His orchestral triptych Byzantium, commissioned and premiered in 2012 by BBC NOW, received its ninth public performance in 2015 in Dublin from the RTÉ National Symphony Orchestra and has been broadcast by the BBC and German radio.

 

A recent string of commissions includes Intricate Images commissioned by Tŷ Cerdd for the world-renowned harpist Catrin Finch and cellist Steffan Morris, and Echoes on poems by Hart Crane for baritone Jeremy Huw Williams, premiered in New Orleans in 2015.   Previous collaborators have included CHROMA Ensemble, EXAUDI Vocal Ensemble and the Esbjerg Ensemble (Denmark), and work for the Brighton Soundwaves festival, Lake District Summer Music Festival and Tête-à-Tête Opera.

 

He has worked on two shows for Size Zero Opera as a composer, conductor and musical director and was part of the Genesis Foundation’s VOX course at the Royal Opera House in 2011.  Joseph’s works are published by Cadenza Music. He has been a lecturer in composition at the Royal Welsh College of Music and Drama since 2013. He is also a poet, and was a mentor for The Mays mentoring scheme in 2013.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853