Lucy McPhee 1995 

Yn ddiweddar cwblhaodd Lucy McPhee M Mus ym Mhrifysgol Caerdydd ar y Llwybr Cyfansoddi ac mae’n gobeithio dechrau ei doethuriaeth ym mis Medi 2018. Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o fentrau i gyfansoddwyr gan gynnwys Stiwdio Cyfansoddwyr Peter Reynolds Gŵyl Bro Morgannwg, cyfansoddi darn i Ensemble’r Grand Band, Preswyliad Cyfansoddwyr Ifainc Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru gan gyfansoddi concertino i’r delyn ynghyd â Chynllun Cyfansoddwyr Ifainc Psappha y cyfansoddodd ddarn i offerynnau taro cymysg a phedal dolennu iddo.Mae cerddoriaeth Lucy wedi’i pherfformio yn Neuadd Dewi Sant, Canolfan Mileniwm Cymru a’r Ysgol Gerdd, Caerdydd yn ogystal ag yn y Ffwrnes, Llanelli a’r Hen Neuadd yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae’n rhan o Gyfansoddi Cymru Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chyffro mawr iddi yw cael ail symudiad ei gwaith mwyaf hyd yma yn cael ei berfformio gan y Gerddorfa. Profiad gwefreiddiol i Lucy oedd cydweithio â Thŷ Cerdd ar ddarn newydd i Ddeuawd Gitâr Vickers Bovey a berfformiwyd am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2018 fel rhan o gyfres Hwyrgerdd Neuadd Dewi Sant.

Lucy McPhee recently began a PhD in music. She has participated in composer initiatives including the Vale of Glamorgan Festival’s Peter Reynolds Composer Studio, writing a piece for the Grand Band Ensemble; the National Youth Orchestra of Wales’s Young Composers’ Residency, composing a harp concertino; and Psappha’s Young Composers Scheme, for which she wrote a piece for mixed percussion and looping pedal. She was part of BBC NOW’s Composition: Wales in 2018, and had the second movement of her largest work to date performed by the orchestra. Lucy’s music has been performed at St David’s Hall, Wales Millennium Centre, Y Ffwrnes (Llanelli) and The Old Hall, Aberystwyth.  Lucy was thrilled to work with Tŷ Cerdd on a new piece for the Vickers Bovey Guitar Duo, premiered in April 2018 as part of St David’s Hall’s NightMusic series.

Lucy McPhee.jpg
 
Lucy_cover_redesign_colour_1024x1024_2x.