top of page
Lucy McPhee © Matthew Thistlewood

Lucy McPhee 1995 

website icon 1 black.png
ENG

Ar hyn o bryd mae Lucy McPhee yn cwblhau ei doethuriaeth mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd yn cyfansoddi cerddoriaeth glasurol gyfoes foddol ac mae ei hymchwil wedi edrych ar gynrychiolaeth cymeriadau benywaidd yn y Beibl a’r Mabinogi. Mae Lucy hefyd wedi canolbwyntio ar y brwydrau y bydd merched yn eu hwynebu yn y gymdeithas sydd ohoni, gan gyfansoddi cerddoriaeth sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn ymladd yn erbyn tabŵ.

 

Yn 2020, enillodd Lucy Gystadleuaeth Gyfansoddi Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a detholwyd ei darn cerddorfaol Ternion ar gyfer Cyfansoddi: Cymru Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Yn 2021, cymerodd ran yng nghynllun Cyfansoddi i… Psappha gan ysgrifennu The Magdalene i’r fiolyddes Heather Wallington. Bu hefyd yn cydweithio â Fenella Humphreys i gyfansoddi darn unawd i’r feiolín a berfformiwyd yn ei chyfres gyngherddau yn ystod y cyfnod clo. Yn 2018, fe’i comisiynwyd gan Dŷ Cerdd i gyfansoddi gwaith i ddeuawd gitâr i gyfres Hwyrgan Neuadd Dewi Sant ac roedd yn rhan o lwybr agoriadol CoDi Tŷ Cerdd, CoDi: Siambr.

Lucy McPhee is currently completing her PhD in composition at Cardiff University. She writes modal, contemporary classical music, and her research has explored the representation of female characters within the Bible and the Mabinogion. Lucy has also focussed on struggles that women face in today’s society, writing music that raises awareness and fights taboo.

 

In 2020 Lucy won the Cardiff University Alumni Composition Competition, and her orchestral piece Ternion was selected for BBC National Orchestra of Wales’s Composition: Wales. In 2021 she took part in Psappha’s Composing for... scheme for which she wrote The Magdalene for violist Heather Wallington. She also worked with Fenella Humphreys to write a solo violin piece which was performed in her lockdown concert series. In 2018 Tŷ Cerdd commissioned her to write a work for guitar duo for St David’s Hall’s NightMusic series, and she was part of Tŷ Cerdd’s inaugural CoDi pathway, CoDi Chamber.

Lucy_cover_redesign_colour_1024x1024_2x.
bottom of page