top of page

Nathan James Deaden 1992

Cyfansoddwr ac arweinydd yw Nathan y mae ei gerddoriaeth wedi cael ei chomisiynu, ei pherfformio a’i defnyddio mewn gweithdai gan amryw o berfformwyr ac ensembles gan gynnwys Cerddorfa Ffilharmonig Llundain, Pedwarawd Tippett, Genesis Sixteen, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Grand Band, Triawd Fidelio a Chonsort Dunedin. Bydd ei weithiau’n cael eu perfformio’n gyson mewn cyngherddau ar draws y DU a thramor, gan gynnwys yng Ngŵyl Gerdd Cheltenham, Ysgol Haf a Gŵyl Ryngwladol Dartington a Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg.

 

Ymhlith perfformiadau nodedig yn ddiweddar mae i sleep alone ym Mhrifysgol Nagoya yn Japan (Jeremy Huw Williams; Paula Fan), anti-fanfare yn St John’s Smith Square (Cerddorfa Ffilharmonig Llundain; Foyles Future First Players; Magnus Lindberg), two national anthems: it's not working yn King’s Place (Pedwarawd Tippett, Mary Dullea, myfyrwyr Royal Holloway, Prifysgol Llundain) a the bright morning star  a gomisiynwyd fel rhan o’r Gyfres Cerddoriaeth Newydd i Gorau ac Organ (Côr Royal Holloway; Rupert Gough). Mae prosiectau sydd ar y gweill yn cynnwys gwaith corawl newydd i Gôr Siambr Cantemus, cywaith amlgyfrwng gyda Carla Rees a rarescale a chywaith cylch o ganeuon gyda’r cyfansoddwr a phianydd, Michael Finnissy.

 

Ar hyn o bryd, Nathan yw Rheolwr Perfformio, Tiwtor Gwadd mewn Cyfansoddi Cerddoriaeth, Arweinydd Consort New Voices a’r Gydweithfa Cerddoriaeth Newydd ac mae’n ysgolhaig ymchwil ôl-raddedig yn Royal Holloway, Prifysgol Llundain.

website icon.png
ENGLISH

Nathan James Dearden is a composer and conductor, whose music has been commissioned, performed and workshopped by a variety of performers and ensembles including London Philharmonic Orchestra, the Tippett Quartet, Genesis Sixteen, BBC NOW, National Youth Orchestra of Wales, Grand Band, the Fidelio Trio and The Dunedin Consort. His works regularly feature in concerts across the UK and overseas, including at the Cheltenham Music Festival, Dartington International Summer School and Festival and Vale of Glamorgan Festival of Music.

 

Recent notable performances include i sleep alone at Nagoya University/Japan (Jeremy Huw Williams; Paula Fan), anti-fanfare at St. John’s Smith Square (London Philharmonic Orchestra; Foyles Future First Players; Magnus Lindberg), two national anthems: it's not working at Kings Place (Tippett Quartet, Mary Dullea, students of Royal Holloway University of London) and the bright morning star, commissioned as part of the Choir & Organ New Music Series (Choir of Royal Holloway; Rupert Gough). Upcoming projects include a new choral work for Cantemus Chamber Choir, a multimedia collaboration with Carla Rees and rarescale, and a song-cycle collaboration with composer and pianist, Michael Finnissy.

 

Nathan is currently Performance Manager, Visiting Tutor in Music Composition, Conductor of the New Voices Consort and New Music Collective and Postgraduate Research Scholar at Royal Holloway, University of London.

bottom of page