CoDI one2one posts first of video seriesThe first piece in a series of ten commissions by Welsh composers written for players of BBC National Orchestra of Wales is Ashley John Long's 'my way is in the sand flowing' performed by Matthew Featherstone.


This is part of Tŷ Cerdd's CoDI one2one scheme (https://www.tycerdd.org/codi-121) which itself is one strand of the larger branch of CoDI composer development projects that Tŷ Cerdd runs in Wales.


Read more about Ashley John Long here: https://www.tycerdd.org/ashley-john-long

_______

Dyma'r darn cyntaf mewn cyfres o ddeg comisiwn gan cyfansoddwyr Cymreig wedi'i gyfansoddi ar gyfer perfformwyr o Gerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC - 'my way is in the sand flowing' gan Ashley John Long, a berfformiwyd gan Matthew Featherstone.


Mae hyn yn rhan o gynllun CoDI un-i-un Tŷ Cerdd (https://www.tycerdd.org/codi-1-i-1) sy'n un rhan o gynllun mwy eang llwybrau cyfansoddi CoDI o dan arweiniant Tŷ Cerdd yng Nghymru.


Darllenwch mwy am Ashley John Long:https://www.tycerdd.org/ashley-john-long

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853