Tŷ Cerdd

Lottery Grants

SUT I WNEUD CAIS

Sut i wneud cais i Creu  / Ysbrodoli / Ymgysylltu

Mae Tŷ Cerdd yn peilotio system newydd i wneud cais i’w gronfeydd Loteri.

I wneud cais am gyllid Creu / Ysbrydoli / Ymgysylltu, bydd angen i chi:

 • Cwblhau’r ffurflen ynglŷn â manylion y prosiect a llenwi’r ddogfen ategol (gyda’ch cyllideb arfaethedig a manylion lleoliad eich prosiect)

 • Cwblhau’r ffurflen uwchlwytho gydag ychydig wybodaeth ychwanegol am eich sefydliad a’ch prosiect

 • Atodi’ch ffurflen gais a’r ddogfen ategol

 • Cyflwyno’ch cais.

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen uwchlwytho mewn un sesiwn, felly ein hawgrym yw eich bod yn cael popeth ynghyd i’w chwblhau cyn i chi ddechrau. Bydd angen:

 • manylion am y sefydliad rydych chi’n ei gofrestru (manylion cyswllt, dyddiad dechrau’r sefydliad)

 • manylion am y prosiect (enw, dyddiad dechrau, dyddiad dod i ben)

 • manylion cyswllt ar gyfer eich prif gyswllt a’r person a fydd yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw gyllid

Bydd y ffurflen uwchlwytho yn agored o 7 Ionawr 2021 a gallwch edrych arni faint fynnoch chi o weithiau cyn ei chwblhau.

 

Dewisiadau eraill ar gyfer gwneud cais

Os nad ydych chi’n gallu defnyddio ein system ar-lein ac am ddefnyddio ffordd arall o wneud cais, fel ffurflen gais bapur, ffurflen gais fideo neu ryw ddull arall, cysylltwch â ni ar lottery@tycerdd.org neu ar 029 2063 5640.

manylion y prosiect           ddogfen ategol            ffurflen uwchlwytho 

Sut i wneud cais i Achub / Adnodd / Ailddechrau

Mae Tŷ Cerdd yn peilotio system newydd i wneud cais i’w gronfeydd Loteri.

I wneud cais am gyllid Achub ac Adnodd, bydd angen i chi:

 • Cwblhau’r ddogfen ategol (gyda’ch cyllideb arfaethedig a manylion lleoliad eich prosiect)

 • Cwblhau’r ffurflen uwchlwytho gydag ychydig wybodaeth ychwanegol am eich sefydliad a’ch prosiect

 • Atodi’ch ffurflen gais a’r ddogfen ategol

 • Cyflwyno’ch cais.

I wneud cais am Ailddechrau, bydd angen i chi:

 • Cwblhau’r ffurflen ynglŷn â manylion y prosiect a llenwi’r ddogfen ategol (gyda’ch cyllideb arfaethedig a manylion lleoliad eich prosiect)

 • Cwblhau’r ffurflen uwchlwytho gydag ychydig wybodaeth ychwanegol am eich sefydliad a’ch prosiect

 • Atodi’ch ffurflen gais a’r ddogfen ategol

 • Cyflwyno’ch cais.

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen uwchlwytho mewn un sesiwn, felly ein hawgrym yw eich bod yn cael popeth ynghyd i’w chwblhau cyn i chi ddechrau. Bydd angen:

 • manylion am y sefydliad rydych chi’n ei gofrestru (manylion cyswllt, dyddiad dechrau’r sefydliad)

 • manylion cyswllt ar gyfer eich prif gyswllt a’r person a fydd yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw gyllid

 • ar gyfer Ailddechrau bydd hefyd angen manylion am y prosiect (enw, dyddiad dechrau, dyddiad dod i ben)

Bydd y ffurflen uwchlwytho yn agored o 7 Ionawr 2021 a gallwch edrych arni faint fynnoch chi o weithiau cyn ei chwblhau.

 

Dewisiadau eraill ar gyfer gwneud cais

Os nad ydych chi’n gallu defnyddio ein system ar-lein ac am ddefnyddio ffordd arall o wneud cais, fel ffurflen gais bapur, ffurflen gais fideo neu ryw ddull arall, cysylltwch â ni ar lottery@tycerdd.org neu ar 029 2063 5640.

manylion y prosiect         ddogfen ategol               ffurflen uwchlwytho

Cronfa Loteri

Cronfa Frys

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853