top of page

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

3 ball image.png

SUT I WNEUD CAIS

Sut i wneud cais i Creu  / Ysbrodoli / Ymgysylltu

Mae Tŷ Cerdd yn defnyddio system newydd i wneud cais i’w gronfeydd Loteri.

I wneud cais am gyllid Creu / Ysbrydoli / Ymgysylltu, bydd angen i chi:

Ffurflen manylion y prosiect - Creu

Ffurflen manylion y prosiect - Ymgysylltu / Ysbrydoli

Gwybodaeth cyllideb a lleoliad - Ceisidau i gyd

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen uwchlwytho mewn un sesiwn, felly ein hawgrym yw eich bod yn cael popeth ynghyd i’w chwblhau cyn i chi ddechrau. Bydd angen:

  • manylion am y sefydliad rydych chi’n ei gofrestru (manylion cyswllt, dyddiad dechrau’r sefydliad)

  • manylion am y prosiect (enw, dyddiad dechrau, dyddiad dod i ben)

  • manylion cyswllt ar gyfer eich prif gyswllt a’r person a fydd yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw gyllid

Gallwch edrych y ffurflen uwchlwytho faint fynnoch chi o weithiau cyn ei chwblhau. Bydd e-bost cadarnhau yn cael ei anfon yn fuan ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn o fewn 1 awr o wneud y cais, cysylltwch â ni ar y manylion isod.

 

Os oes gennych unrhyw anhawster gyda'r ffurflen ar-lein neu os oes angen help gyda'r proses cysylltwch a lottery@tycerdd.org neu galwch 029 2120 2640.

Canllawiau

Manylion y prosiect - Creu

Manylion y prosiect - Ymgysylltu/Ysbrydoli

         
Gwybodaeth cyllideb a lleoliad

        
Ffurflen uwchlwytho 

Cronfa Loteri

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page