top of page
TyCerdd_Eisteddfod header_edited.png

Byddwn yn yr Eisteddfod drwy’r wythnos – yn rhannu stondin Sefydliadau Cerddoriaeth Cenedlaethol (445-6) gyda chydweithwyr o Anthem, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Making Music a WNO. Galwch i mewn am sgwrs, ac i bori trwy amrywiaeth o gyhoeddiadau cerddoriaeth ddalen ac albymau o'n catalog.
 
A byddwn yn hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg ar y Maes: yn lansio ein halbwm newydd ar Recordiau Tŷ Cerdd gyda deuawd gwerin Gymreig o fri yn y Tŷ Gwerin, tra ar lwyfan #Encore rydym yn cyflwyno cydweithrediad gan 5 menyw ddu yn CoDI Cân, ac yn cydweithio â CBCDC i Ddarganfod Cerddoriaeth Cymru. Dyma ein rhaglen lawn:

 

We’ll be at the Eisteddfod all week – sharing a National Music Organisations stand (445-6) with colleagues from Anthem, BBC National Orchestra of Wales, Making Music and WNO. Pop in for a chat, and to browse through an array of sheet music publications and recordings from our catalogue. 
 
And we’ll be championing Welsh music on the Maes: launching our new Tŷ Cerdd Records release with a top Welsh folk duo in Tŷ Gwerin, while on the #Encore stage we’re presenting a collaboration in Welsh song by 5 black women in CoDI Cân, and collaborating with RWCMD to Discover Welsh Music. Here’s our full programme:

Eisteddfod Encore 2023 Lansiad Amrwd_edited.jpg

DYDD SUL / SUNDAY 06.08.23, 14:15 (Tŷ Gwerin)

Lansiad amrwd Launch – Angharad Jenkins a Patrick Rimes

Perfformiad i lansio albwm cyntaf y deuawd gwerin yma ar Recordiau Tŷ Cerdd.

Performance to launch this folk duo’s debut album on Tŷ Cerdd Records.

Eisteddfod Encore 2023 Dathliad David Harries_edited.jpg

DYDD LLUN / MONDAY 07.08.23, 13:00, (Encore)
Darganfod Cerddoriaeth Cymru – Dathliad David Harries / Discover Welsh Music – Celebrating David Harries


Myfyrwyr a staff CBCDC yn cyflwyno dathliad cerddorol o'r cyfansoddwr David Harries, yn ei flwyddyn pen-blwydd yn
90 oed, mewn cysylltiad â Tŷ Cerdd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Mae Elen Wyn yn cyflwyno’r deyrnged hon i fywyd a chyfansoddiadau David Harries (1933-2002), gyda pherfformiadau o repertoire allweddol gan gynnwys:
 

Capriccio – Zoë Smith a Rhiannon Pritchard, piano
(gomisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1967/commissioned by the National Eisteddfod in 1967)

Carillons (1983) – Cerys Rees, telyn/harp
Six Impromptus (1967) – Zoë Smith, piano

RWCMD students and staff present a musical tribute to composer David Harries, in his 90th anniversary year, in association with Tŷ Cerdd & National Library of Wales.

Elen Wyn introduces this tribute to the life and compositions of David Harries (1933-2002), with performances of key repertoire (noted above).

Eisteddfod Encore 2023 Arddangosfa Graddedigion_edited.jpg

DYDD MERCHER/ WEDNESDAY 09.08.23, 13:00 (Encore)
Darganfod Cerddoriaeth Cymru – Arddangosfa Graddedigion / Discover Welsh Music – Graduate Showcase


Cerys Rees (telyn) a Cai Charles (gitâr) yn cyflwyno cerddoriaeth unawdol Gymreig o'r 20fed a'r 21ain ganrif ar gyfer eu hofferynnau.

Cerys Rees (harp) and Cai Charles (guitar) present Welsh solo music for their instruments from the 20th & 21st centuries:


Cerys Rees
Clychau Dan Y Dŵr Geraint Lewis 

Three Welsh Walks  Tomos Owen Jones

Môr Arhiranrod Catrin Finch


Cai Charles

Hwiangerdd David Harries

Cinema Paradiso  Stephen Goss

Eisteddfod Encore 2023 CoDI Can_edited.jpg

DYDD IAU / THURSDAY 10.08.23, 13:00 (Encore)
CoDI Cân


Perfformiadau gan arististiaid ifanc du, Aisha Kigs ac Adjua – ochr yn ochr â’u mentoriaid Eädyth ac Aleighcia Scott.

Performance by young black artists Aisha Kigs and Adjua – alongside their mentors Eädyth and Aleighcia Scott.

Eisteddfod Encore 2023 Sesiwn Meic Agored_edited.jpg

DYDD GWENER / FRIDAY 11.08.23, 14:30, (Encore)
Sesiwn meic agored Anthem / Anthem open mic session


Ydych chi erioed wedi eisiau perfformio yn yr Eisteddfod? Nawr y gallwch chi! Llwyfan perfformio i artistiaid 16 i 25 oed – o unrhyw genre cerddorol. Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer eich slot ar stondin Anthem/Tŷ Cerdd, rhif 445-446.

Have you ever wanted to play at the Eisteddfod? Now you can! A performance platform for artists aged 16 to 25 – of any musical genre. Sign up in advance for your slot at the Anthem/Tŷ Cerdd stand, no. 445-446.

Ty Cerdd _ Eisteddfod logo strip.png
bottom of page