top of page
network%20daffodil%20greyscale%20FINAL_e

Rhwydwaith

Network

sign up here – it's free!

ymunwch yma – am ddim!

We changed from a membership body to Network in April 2019. Tŷ Cerdd’s members are now able to receive the same benefits as they did, but now they and other music groups in Wales enjoy those benefits for free, just by signing up to the NetworkHere are some of the exciting things we have to offer:

Rydyn ni wedi newid o fod yn gorff aelodaeth i fod yn Rhwydwaith. Mae aelodau Tŷ Cerdd yn gallu derbyn yr un buddion ag y maent ar hyn o bryd, ond o Ebrill 2019, bydd hwythau yn ogystal â grwpiau cerdd eraill yng Nghymru’n gallu elwa ar y manteision hynny am ddim, dim ond drwy ymgofrestru â’r Rhwydwaith. Dyma rhai o’r pethau cyffrous rydyn ni’n cynnig:

Support with promoting your events and concerts

Cefnogaeth gyda hyrwyddo’ch digwyddiadau a chyngherddau
 

Hire library discounts

Gostyngiadau wrth ddefnyddio’r llyfrgell logi

Connecting you with composers working in Wales
Cysylltu chi gyda chyfansoddwyr sy’n gweithio yng Nghymru
 

Welsh music advice and expertise

Cyngor ac arbenigedd ynglŷn â cherddoriaeth Gymreig
 

Access to our research facilities

Mynediad i’n cyfleusterau ymchwil
 

Discounts on Tŷ Cerdd shop purchases

Gostyngiadau ar nwyddau siop Tŷ Cerdd
 

Discounted recording services

Gwasanaethau recordio am brisiau gostyngedig
 

Bi-monthly newsletters

Cylchlythyrau bob deufis
 

Ticket offers

Cynigion tocynnau

Join our Network today!
Ymunwch â’n Rhwydwaith heddiw!

Thanks for signing up! / Diolch am ymuno!

signup
benefits 1

We remain a charity dedicated to the promotion and celebration of Welsh music. So we hope supporters will choose to make a donation in place of a membership payment, to help us work with composers, promote Welsh music, and support community music-making.

Rydyn ni’n parhau i fod yn elusen sy’n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Felly gobeithiwn y bydd ein haelodau a chefnogwyr presennol yn dewis gwneud cyfraniad yn lle eu taliad aelodaeth, i’n helpu i weithio gyda chyfansoddwyr, hyrwyddo cerddoriaeth Cymru a chefnogi cerddora yn y gymuned.

donate to us.JPG
bottom of page