top of page

Early March saw a two-day rural gathering for the music-creators participating in BŴM!, our climate-responsive pathway for skill-development in outdoor work.

 

The artists experienced Camilla Saunders and Charlie Beresford’s Sonic Spider – the “world’s first eight-legged instrument”, created to convey the drama, movement and sound of the spider’s world.

 

The group also journeyed deep into the Dyfi valley landscape to the home of creative artists Jony Easterby and Pippa Taylor, as well as taking an artists’ walk with Kirsti Davies, whose artistic practice focuses around seaweed.

________

Ar ddechrau mis Mawrth cafwyd cyfarfod gwledig deuddydd ar gyfer y crewyr cerddoriaeth sy’n cymryd rhan yn BŴM!, ein llwybr, sy’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd, ar gyfer datblygu sgiliau mewn gweithiau awyr agored.

 

Profodd yr artistiaid gwaith gan Camilla Saunders a Charlie Beresford, sef Sonic Spider – “offeryn wyth coes cyntaf y byd”, a grëwyd i gyfleu drama, symudiad a sain byd y pry cop.

 

Teithiodd y grŵp hefyd yn nwfn i dirwedd dyffryn Dyfi, i gartref yr artistiaid creadigol Jony Easterby a Pippa Taylor, yn ogystal â mynd am dro celfyddydol gyda Kirsti Davies, sy'n canolbwyntio ar wymon yn ei hymarfer artistig.

▶ BŴM!

 Peblo Pengwin

Stiwdio Cyfansoddwyr

Llwybr i'r Gerddorfa

CoDI 2023/24

Cefnogir y llwybr hwn gan Jerwood Developing Artists Fund

BŴM! logo strip.png
bottom of page