top of page
CoDa - CoDi 2021-22 shadow logo 2.png

Yn ystod tri mis olaf 2021, mae Tŷ Cerdd yn cynnal gŵyl ddigidol - CoDa 2021 - gan roi sylw arbennig i waith a grëir gyda a chan y crewyr cerddoriaeth rhyfeddol y mae’r sefydliad wedi bod yn arwain llwybrau creadigol yn eu cwmni dros y flwyddyn ddiwethaf (gyda chefnogaeth ariannol gan CCC, Sefydliad PRS, Youth Music ac Ymddiriedolaeth RVW).

O ddydd Iau 7 Hydref, ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Tŷ Cerdd, bydd arlwy amrywiol a rheolaidd o waith newydd sbon yn cael ei rannu, gan gynnwys:

perisgopFideo theatr gerdd digidol byr gan Gareth Churchill (cyfansoddwr), Kaite O’Reilly (awdur) a Jake Sawyers (fideograffydd), sy’n edrych ar fywyd yng Nghymru yn ystod COVID-19 i bobl sydd wedi colli eu golwg – wedi’i greu gan dîm creadigol a chast anabl a’i ariannu gan Cysylltu a Ffynnu fel rhan o Tapestri, archif byw newydd pobl, ieithoedd a chymunedau Cymru.

cân affricerdd: Y cyntaf o 4 gwaith newydd gan artistiaid o dras Affricanaidd sydd wedi’u comisiynu i gyfansoddi cân newydd mewn unrhyw iaith a chreu fideo cerdd ohoni.

CoDI DIY logo.png

CoDI DIY: 9 o greadigaethau newydd gan amrywiaeth o artistiaid a gyfranogodd o’r llwybr creadigol hwn i greadigwyr cerddoriaeth sydd heb gael mynediad i add