top of page
CoDa - CoDi 2021-22 shadow logo 2.png

Yn ystod tri mis olaf 2021, mae Tŷ Cerdd yn cynnal gŵyl ddigidol - CoDa 2021 - gan roi sylw arbennig i waith a grëir gyda a chan y crewyr cerddoriaeth rhyfeddol y mae’r sefydliad wedi bod yn arwain llwybrau creadigol yn eu cwmni dros y flwyddyn ddiwethaf (gyda chefnogaeth ariannol gan CCC, Sefydliad PRS, Youth Music ac Ymddiriedolaeth RVW).

O ddydd Iau 7 Hydref, ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Tŷ Cerdd, bydd arlwy amrywiol a rheolaidd o waith newydd sbon yn cael ei rannu, gan gynnwys:

perisgopFideo theatr gerdd digidol byr gan Gareth Churchill (cyfansoddwr), Kaite O’Reilly (awdur) a Jake Sawyers (fideograffydd), sy’n edrych ar fywyd yng Nghymru yn ystod COVID-19 i bobl sydd wedi colli eu golwg – wedi’i greu gan dîm creadigol a chast anabl a’i ariannu gan Cysylltu a Ffynnu fel rhan o Tapestri, archif byw newydd pobl, ieithoedd a chymunedau Cymru.

cân affricerdd: Y cyntaf o 4 gwaith newydd gan artistiaid o dras Affricanaidd sydd wedi’u comisiynu i gyfansoddi cân newydd mewn unrhyw iaith a chreu fideo cerdd ohoni.

CoDI DIY logo.png

CoDI DIY: 9 o greadigaethau newydd gan amrywiaeth o artistiaid a gyfranogodd o’r llwybr creadigol hwn i greadigwyr cerddoriaeth sydd heb gael mynediad i addysg gerdd ôl-ysgol. O gantorion/cyfansoddwyr caneuon i R&B, arbrofol i ôl-werin, mae’r artistiaid yma’n hynod dalentog - ac fe’u harweiniwyd drwy’r broses gan Pwyll ap Sion a mentoriaid eraill.

CoDI Arbrofol logo.png

CoDI Arbrofol: Gan ymateb i gynnwys o gasgliad archif Tŷ Cerdd, bu 6 artist yn gweithio ochr yn ochr â’r criw blaengar o Angharad Davies (feiolín), Rhodri Davies (telyn) a Siwan Rhys (piano) i greu eu gweithiau arbrofol eu hunain: o draddodiad emynau Cymreig Codi Canu, i olygfa graffig a grëwyd o ddelweddau, dyluniadau a hyd yn oed blotiau inc, bu’r crewyr cerddoriaeth a gymerodd ran yn ymestyn eu crefft gan ddefnyddio technegau newydd.

CoDI Opera logo.png

CoDi Opera: Yn dilyn gweithdai dwys gyda’r cyfansoddwr Rob Fokkens a’r awdur/dramodydd Sophie Rashbrook, creodd chwe chyfansoddwr eu senario, libreto a cherddoriaeth eu hunain - unawd unigol yr un, yn cael ei berfformio gan y dewrion Sarah Dacey (soprano) a Chris Williams (piano). Mae’r canlyniadau’n bwerus. 

CoDI Grange (new).png

CoDi Grange: 6 o weithiau newydd ysbrydoledig a grëwyd fel rhan o’n menter gelfyddydau ac iechyd sy’n ymgorffori gosodweithiau cerddoriaeth-a-sain newydd yn y capel amlffydd yn Ysbyty Athrofaol newydd sbon y Faenor. Cadwch lygad fan hyn am ragor o wybodaeth am hyn’na!

CoDI 2020-21 logos.png
bottom of page