top of page

Pwyll ap Sion 1968

Mae Pwyll wedi derbyn nifer o gomisiynau, gan gynnwys Y Gwenith Gwyn, darn prawf ar gyfer ffidil unawdol ar gyfer cystadleuaeth Ryngwladol Yehudi Menuhin yn 2008 (cyhoeddwyd y sgôr yng nghylchgrawn The Strad), yr Opera/Oratorio Gair ar Gnawd ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru, a Sevi ar gyfer Soprano, Cerddorfa Linynnol a Piano, a berfformiwyd yng Nghymru a Chernyw gan Elin Manahan Thomas yn 2013. Cafodd ei ddarn cerddorfaol Gwales ei gynnwys yn rhaglen Cerddorfa Symffoni Gogledd Carolina yn 2012. Mae hefyd wedi cynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer rhaglenni teledu gan gynnwys cyfres Cutting Edge Sianel 4, ynghyd â cherddoriaeth deitl ar gyfer rhaglenni megis Bro, Tipyn o Stâd ac ail-gread Cwmni Da o’r ffilm gyntaf yn Gymraeg, Y Chwarelwr. Yn 2016 derbyniodd ei gylch caneuon Chaotic Angels ei berfformiad cyntaf yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda Celine Forrest (soprano) a cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru gyda'r arweinydd Löthar Koenigs, gan dderbyn adolygiad ffafriol yn Bachtrack.

Pwyll ap Siôn has received many commissions, including The White Wheat, a test piece for solo violin for the 2008 Yehudi Menuhin International Violin Competition (the score was published in The Strad magazine), the Opera/Oratorio Gair ar Gnawd (‘Word on Flesh’) for Welsh National Opera, and Sevi for Soprano, String Orchestra and Piano, first performed by Elin Manahan Thomas in Wales and Cornwall in 2013. His orchestral work Gwales was included in the North Carolina Symphony Orchestra’s 2012 season. He has also produced music for film and television documentaries, including Channel 4’s Cutting Edge series. In 2016 his song-cycle Chaotic Angels received its first performance at St. David’s Hall, Cardiff, with Celine Forrest (soprano) and the orchestra of Welsh National Opera conducted by Löthar Koenigs, receiving a favourable review in Bachtrack.

Pwyll.jpg
ENG
Only Breath digital square.jpg
bottom of page