top of page
CoDI Grange (new).png

Menter Gelfyddydau ac Iechyd Tŷ Cerdd yw CoDi y Faenor sy’n ffurfio rhan o’r rhaglen gelfyddydau helaeth yn Ysbyty Athrofaol newydd y Faenor yn Llanfrechfa. Ariennir yr holl raglen gelfyddydau gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’i gyrru gan yr ymgynghoriaeth Studio Response.

Comisiynwyd carfan o artistiaid o wahanol genres gan CoDi y Faenor i greu cerddoriaeth a gosodweithiau sain i’r capel amlffydd yn Ysbyty newydd y Faenor. Bu’r artist arweiniol, Jo Thomas (cyfansoddwraig electronig arobryn) yn mentora’r crewyr cerddoriaeth eraill a gymerodd ran drwy’r broses, ochr yn ochr â thîm Tŷ Cerdd a ddarparodd gefnogaeth artistig ac ymarferol. Yn ganolog i’r cyfnod creu i’r holl artistiaid roedd ymgysylltu uniongyrchol ag aelodau o’r gymuned yn ward y bwrdd iechyd – mae pob darn wedi ymateb i’r ymgysylltu hwnnw, yn thematig ac yn artistig.

Y bwriad y tu ôl i’r gweithiau hyn a grëwyd gan gyfansoddwyr Cymreig oedd cynnig cefnogaeth, cysur a heddwch i ymwelwyr y capel, a hwythau o bosibl mewn cyfnod anodd iawn yn eu bywydau. Ein hartistiaid yw Jo Thomas, Teifi Emerald, Ashley John Long, Delyth & Angharad Jenkins, Leona Jones and Stacey Blythe

Roedd canlyniad y prosiect yn arbennig iawn ac mae albwm o’r chwe gwaith,
Cynefin – music from the Grange, wedi’i ryddhau ar ein label, i helpu ymestyn cynulleidfa’r gerddoriaeth a’r byd-sain yma, ac i eraill ei glywed a’i brofi.  

Jo Thomas

Jo Thomas

Delyth and Angharad 02 (1).jpg

Delyth ac Angharad Jenkins

Jo Thomas 

TeiFi - photo by Suhmayah Banda 4175px.JPG

TeiFi

CoDI Grange 15 - Leona.jpg

Leona Jones

AJL headshot square 01.jpg

Ashley John Long

Stacey%20Blythe%2002_edited.jpg

Stacey Blythe

Meddai Deborah Keyser Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd: “Rydym yn gwybod pa mor bwerus yw’r celfyddydau ar gyfer iechyd a lles felly mae Tŷ Cerdd wedi croesawu’r cyfle i ddod â grŵp o artistiaid ynghyd i gael cerddoriaeth yn y capel aml-ffydd yn y Faenor. Tŷ Cerdd yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer cerddoriaeth Cymru, ac mae wrthi’n gyson yn creu cyfleoedd i gyfansoddwyr ddatblygu eu hymarfer ac i ymgysylltu â chymunedau a chynulleidfaoedd, ac roedd y prosiect hwn wedi’i wreiddio’n ddwfn yn y cymunedau o amgylch yr ysbyty. Mae’r canlyniadau’n arbennig iawn yn wir, a thrwy ryddhau’r albwm Cynefin ar ein label recordiau rydym nawr yn gallu ymestyn cyrhaeddiad y byd cerddoriaeth a sain hwn i eraill ei glywed a’i deimlo.”

CoDI Grange 12 (1)_edited.jpg

Ysbyty Athrofaol y Faenor 

Cynefin cover.png

Cynefin - music from the Grange
ar gael ar Recordiau T
ŷ Cerdd

Studio Response – Art | People | Place (Mae'r adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn unig)
At Studio Response we believe that artists can enrich the quality of our public spaces and we work with artists to respond creatively to the people, place, culture, heritage and aspirations of neighbourhoods, towns and cities across the UK, and internationally. We invite artists, designers and architects to make new works with the public at the centre of how their ideas unfold, whether resulting in permanent sculptures or temporary artworks, socially-engaged projects or integrated architectural designs.


Rhaglen Gelfyddydau Ysbyty Athrofaol y Faenor 

O amgylch Ysbyty Athrofaol y Faenor fe welwch lawer o weithiau celf safle-benodol sydd wedi cael eu comisiynu'n arbennig fel rhan o Raglen Gelfyddydau'r Faenor. Mae ymchwil yn canfod fwyfwy y gall creadigrwydd wella iechyd, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn croesawu hyn drwy roi celf wrth galon y Faenor a'r gofal iechyd y mae'n ei ddarparu.
 

Nod y gwaith celf yw gwella llesiant cleifion, ymwelwyr, staff a'r gymuned drwy greu amgylchedd digynnwrf a chroesawgar sy'n annog pobl i fyfyrio ac sy'n cynnig sicrwydd. Gyda'i gilydd maent hefyd yn creu hunaniaeth unigryw ar gyfer yr ysbyty sy'n mynegi bywiogrwydd ac amrywiaeth y bobl a'r lleoedd y mae'n eu gwasanaethu. 
 

Gan ymchwilio i harddwch tirwedd y rhanbarth a'i ddiwylliant a'i dreftadaeth unigryw, mae'r gweithiau celf yn dathlu ac yn anrhydeddu gwaith y GIG ac yn myfyrio ar sut mae celf a gwyddoniaeth gyda'i gilydd yn ysgogi arloesedd. Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn Ganolfan Ragoriaeth sy'n darparu gofal blaengar.
 

Mae gweledigaeth hirdymor y bwrdd iechyd i roi creadigrwydd wrth galon y gofal y mae'n ei ddarparu hefyd yn cynnwys rhaglen o weithgareddau arloesol a ddarperir mewn ymateb i ymrwymiad Cyngor Celfyddydau Cymru i'r celfyddydau, iechyd a llesiant.

Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
bottom of page