CoDI Grange (new).png

Menter Gelfyddydau ac Iechyd Tŷ Cerdd yw CoDi y Faenor sy’n ffurfio rhan o’r rhaglen gelfyddydau helaeth yn Ysbyty Athrofaol newydd y Faenor yn Llanfrechfa. Ariennir yr holl raglen gelfyddydau gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’i gyrru gan yr ymgynghoriaeth Studio Response.

Comisiynwyd carfan o artistiaid o wahanol genres gan CoDi y Faenor i greu cerddoriaeth a gosodweithiau sain i’r capel amlffydd yn Ysbyty newydd y Faenor. Bu’r artist arweiniol, Jo Thomas (cyfansoddwraig electronig arobryn) yn mentora’r crewyr cerddoriaeth eraill a gymerodd ran drwy’r broses, ochr yn ochr â thîm Tŷ Cerdd a ddarparodd gefnogaeth artistig ac ymarferol. Yn ganolog i’r cyfnod creu i’r holl artistiaid roedd ymgysylltu uniongyrchol ag aelodau o’r gymuned yn ward y bwrdd iechyd – mae pob darn wedi ymateb i’r ymgysylltu hwnnw, yn thematig ac yn artistig.

Y bwriad y tu ôl i’r gweithiau hyn a grëwyd gan gyfansoddwyr Cymreig oedd cynnig cefnogaeth, cysur a heddwch i ymwelwyr y capel, a hwythau o bosibl mewn cyfnod anodd iawn yn eu bywydau. Ein hartistiaid yw Jo Thomas, Teifi Emerald, Ashley John Long, Delyth & Angharad Jenkins, Leona Jones and Stacey Blythe

Roedd canlyniad y prosiect yn arbennig iawn ac mae albwm o’r chwe gwaith,
Cynefin – music from the Grange, wedi’i ryddhau ar ein label, i helpu ymestyn cynulleidfa’r gerddoriaeth a’r byd-sain yma, ac i eraill ei glywed a’i brofi.  

Jo Thomas

Jo Thomas

Delyth and Angharad 02 (1).jpg

Delyth ac Angharad Jenkins

Jo Thomas 

TeiFi - photo by Suhmayah Banda 4175px.JPG

TeiFi

CoDI Grange 15 - Leona.jpg

Leona Jones

AJL headshot square 01.jpg

Ashley John Long