CoDI Grange (new).png

Menter Celfyddydau ac Iechyd yn comisiynu carfan o artistiaid i wneud gosodiadau cerddoriaeth a sain bwrpasol ar gyfer y capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol Grange yn Llanfrechfa. Ariannwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn cydweithrediad â Studio Response.

TeiFi 
Glaw – Shoda

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
  • SoundCloud
  • Bandcamp
TeiFi - photo by Suhmayah Banda 4175px.JPG
CoDI Grange (new).png

Ffoto: Suhmayah Banda

Chameleon yw TeiFi, sy'n cynhyrchu a pherfformio ‘soul-folk’, rap a gair llafar yn Saesneg a Chymraeg, am natur, delwedd y corff, mamolaeth, Cymru, gwladychiaeth, iaith, marwolaeth. Rhyddhaodd ei sengl gyntaf ‘Precipice’ yn 2019, a’i EP cyntaf ‘Then We Came Into a Myth’ yn 2020. Cafodd ei henwebu am yr Actores Orau gan Theatre Critics Wales Awards am ei sioe un-fenyw 'WiLD'.

Gwrandewch ar 'Glaw – Shoda'... 

Glaw – Shoda – nodyn cyfansoddwr

Mae’r rhan gyntaf o’r darn yn cynnwys galwad i’r glaw, “Rhowch y glaw i fi”, y glaw fel ffynhonnell meddalwch, newid a dŵr yn golchi ein teimladau, gan ein llacio a’n iachau.

Mae’r ail gân yn cynnwys llefaru/rapio yn y Gymraeg, gan ymdrin â’r teimladau tywyll a brwydrau iechyd meddwl sy’n dod liw nos; glaw sy’n cysylltu’r nefoedd a’r ddaear; y teimlad o ddal gafael drwy noson dywyll yr enaid, ymwybyddiaeth sy’n ehangu ac yn ymdoddi – hyn i gyd yn arwain at ysfa i fyw bywyd yn fwy yn y corff, i beidio â rhuthro i’r nefoedd ac yn hytrach, fwynhau mân bleserau bywyd. 

Glaw Shoda by TeiFi large Rectangle.png

Mae’r ail ran o’r darn – Shoda – yn cynnwys cerdd yn y Fengaleg gan Modina Ferdous. Ystyr Shoda yw "yr oglau ar ôl y glaw" – gair nad yw’n bodoli yn y Gymraeg na’r Saesneg. Mae geiriau Cymraeg y gân sy’n dilyn wedi’u seilio ar ei cherdd a theimladau o adfywiad, ffresni a newid yn sgil brwydr. Dw i’n dychmygu bywyd yr ardd, blodau’n ffrwydro, diferion glaw, pridd ac awyr iach.

Mae’r darn hwn yn dod â dwy agwedd ddiwylliannol wahanol at y glaw – Cymreig a Bangladeshi – mae’r ddwy genedl wedi&rsqu