top of page

CYFWELIAD

Tayla-Leigh Payne

am ysgrifennu 'The Colour Palette' ar gyfer CoDI Symud

Shwd wnaethoch chi  ysgrifennu'ch sgor CoDI Symud??

Yn bendant, roedd yna lawer o ailedrych syniadau a'u hadolygu i ddweud y lleiaf, yn enwedig o ran y MAX Patch ond yr hyn a gadwais mewn cof oedd bod hon yn broses gydweithredol ac roeddwn i eisiau i'r actorion gyfrannu syniadau cymaint â phosib. Unwaith, mi wnes i gyfrifo arddull gyffredinol, fe ddaeth yn haws, ond roeddwn i'n dal i faglu ar draws heriau ar hyd y ffordd ond ar ôl i'r coreograffi ddechrau dod at ei gilydd ac roeddwn i wedi gwneud ychydig mwy o ymchwil ar y dull penodol, dechreuodd popeth ddisgyn i'w le.

Beth yw'r rhan mwyaf heriol am greu sgor ar gyfer dawns?

Yr heriau wynebais fwyaf wrth roi’r sgôr hon at ei gilydd oedd gadael amser i'r ddwy ran greadigol ddatblygu a sicrhau fy mod yn gadael lle am foment briodol yn y gerddoriaeth ar gyfer y coreograffi. Gyda ‘The Colouring Palette’, roedd rhaid i mi wneud yn siŵr fy mod yn defnyddio symudiad priodol fel y byddai’r sbardunau’n gweithio drwy’r MAX Patch.

 

Beth yw'ch hoff ran o'r proses cyfansoddi sgôr?

Rwyf wrth fy modd â'r ymchwil sy'n mynd mewn I unrhryw darn o gyfansoddi, yn enwedig gyda’r darn yma, edrychais i mewn i wahanol osodiadau sain / celf. Ar ôl gwneud hyn, byddaf fel arfer yn dechrau adeiladu banc o synau, gweadau, cytgord, a newidynnau eraill i'm helpu i ddechrau fy mhroses gyfansoddiadol.

Pwy yw'ch hoff gyfansoddwyr y llwyfan?

Byddaf rhaid i mi ddweud rhai clasuron fel Tchaikovsky a Stravinsky gyda'u baletau, ond rwyf hefyd yn edmygu gwaith cyfansoddwyr fel Richard Rodgers a Lin Manuel-Miranda gyda'u gweithiau theatr gerdd. Rwyf bob amser wedi bod yn fag cymysgedd o ran cerddoriaeth rydw i'n mwynhau gwrando arni, ni allaf hoffi un genre neu berson / cyfansoddwr penodol.

Yn eich barn, beth yw nod sgôr theatr ardderchog?

Yn bersonol, rwy’n teimlo mai’r hyn sy’n gwneud sgôr theatr dda yw pan fydd y gerddoriaeth yn ategu’r symudiad a hefyd yn ymhelaethu ar y stori y tu ôl i’r coreograffi, yn enwedig rhai sy’n twyllo’r gynulleidfa wrth gredu bod y plot yn mynd i un cyfeiriad penodol ond nad yw. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n chwarae cerddoriaeth sy'n iasol ond mae gennych chi rywbeth doniol yn digwydd yn y mudiad neu ar y llwyfan, mae'n gadael y gynulleidfa'n teimlo'n anesmwyth neu'n ansicr ac rwy'n credu ei bod hi'n anhygoel pan mae’r gerddoriaeth yn newid yr holl naws fel yna ar unwaith.

bottom of page