Dafydd Bullock 1953

Cafodd Dafydd Bullock ei eni yn 1953 yn Llanberis. Mae'n gyfansoddwr, arweinydd, trefnydd ac athro a raddiodd mewn Cerddoriaeth (Prifysgol Manceinion a'r Royal Northern College of Music) cyn dilyn Gradd Feistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Yn 1993 a 1994 enillodd wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol ac yn 1995 cafodd ei urddo â'r Wisg Wen gan Orsedd y Beirdd.

 

Ymhlith ei gyfansoddiadau y mae 23 symffoni, cylch o 18 cerdd symffonig, 2 opera, 2 Offeren dros y Meirw, 2 osodiad ar gyfer Offeren, Missa Brevis, oratorio, 21 pedwarawd llinynnol a cherddoriaeth siambr arall a llawer o ganeuon a darnau ar gyfer y piano.

 

Cyhoeddwyd gweithiau ganddo yng ngwledydd Prydain, yng Ngwlad Belg g yn Lwcsembwrg ac yn yr Unol Daleithiau. Hyd yma y mae wedi gwneud 29 o gryno-ddisgiau. Cafodd ei gerddoriaeth ei pherfformio a'i darlledu mewn nifer o wledydd, gan gynnwys Japan, China, Brasil a Cholombia yn ogystal â llawer yn Ewrop.

Dafydd Bullock was born in 1953 in Llanberis. A composer, conductor, arranger and teacher, he graduated in Music (University of Manchester and the Royal Northern College of Music, 1971 - 1976) where he studied with George Hadjinikos,  and took a Master's Degree in International Relations (University of Sussex, 1981 - 1983). In 1993 and 1994 he won first prizes at the National Eisteddfod of Wales, and in 1995 he was honoured by admission to the highest Order of the Gorsedd of Bards. He was made a Fellow of the Royal Society of Arts in 2005.

 

His compositions include twenty-three symphonies, a cycle of eighteen symphonic poems, two operas, two Requiems, two Mass settings, a Missa Brevis, an oratorio, twenty-one string quartets, eight Trios and other chamber music and many songs and pieces for piano.

 

He is published in the British Isles, Belgium, USA and Luxembourg. He has made 30 CDs. His music has been performed in many countries, including Japan, China, Brazil and Colombia and widely within Europe.  

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853