top of page
MI101 logo.png
headphones.png

Music Industry 101 free online session

 

Self-releasing your music

Tuesday 23 July 1700-1900

This session gives a practical overview of the steps you need to take to self-release your music, including:

 • general introduction to releasing, digital distribution & streaming

 • setting a realistic budget

 • preparing for and running recording sessions

 • getting onto the major streaming platforms (Spotify, Apple Music, Deezer, etc)

 • rights and registrations

 • using artist analytics dashboards

 

Matthew Whiteside works mainly in contemporary classical and has been self-releasing his music since 2015. This free session will be useful for all music-creators with an interest in self-releasing their music.

 

There will be an opportunity to ask questions at the end of the session.

EMAIL to book your place

CYM

sesiwn ar-lein Diwydiant Cerdd 101 

 

Hunan-ryddhau eich cerddoriaeth

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 1700-1900

Bydd y sesiwn hwn yn rhoi cyflwyniad ymarferol i chi i’r camau angenrheidiol i fynd ati eich hun i ryddhau eich cerddoriaeth, gan gynnwys:

 • cyflwyniad cyffredinol i ryddhau, dosbarthu digidol a ffrydio

 • llunio cyllideb realistig

 • cynnal sesiynau recordio a pharatoi atynt

 • cyrraedd y prif lwyfannau ffrydio (Spotify, Apple Music, Deezer, ac ati)

 •  hawliau a chofrestru

 • defnyddio dangosfyrddau dadansoddi artistiaid

​​

​Mae Matthew Whiteside yn gweithio’n bennaf mewn cerddoriaeth glasurol gyfoes ac mae wedi bod yn hunanryddhau ei gerddoriaeth ers 2015. Bydd y sesiwn am ddim hon yn ddefnyddiol i bawb sy’n creu cerddoriaeth sydd â diddordeb mewn rhyddhau eu cerddoriaeth eu hunain.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn.

E-BOSTIWCH i archebu'ch lle

Untitled-2.png
bottom of page