top of page

Mared Emlyn 1988

Cwblhaodd Mared ei doethuriaeth mewn perfformio ar y delyn a chyfansoddi yn 2014 ym Mhrifysgol Bangor gydag ysgoloriaeth wedi ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Enillodd fedal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011 am ei gwaith Perlau yn y Glaw ar gyfer y delyn sydd erbyn hyn yn cael ei berfformio yn aml mewn cystadlaethau a gwyliau telyn. Mae wedi derbyn sawl comisiwn i gyfansoddi, gan gynnwys gweithiau ar gyfer Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Côr Meibion Colwyn, comisiwn ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor a gafodd ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a concerto telyn ar gyfer Gŵyl Biwmares a berfformiwyd gan y Gerddorfa Siambr Gymreig gyda Mared ei hun fel yr unawdydd. Yn 2018, cydweithiodd â’r cerddor Gwenan Gibbard a’r bardd Mererid Hopwood ar gomisiwn gan Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y telynor adnabyddus Osian Ellis yn 90 oed.

Mared Emlyn 3.jpg
ENGLISH

A graduate of Bangor University, Mared completed a doctorate in performance on the harp and composition in 2014 with a scholarship funded by the European Union. In 2011, she won the Urdd National Eisteddfod’s Chief Composition medal for her work Perlau yn y Glaw for solo harp, which is now performed regularly at different harp competitions and festivals. Mared has received a number of composition commissions, including works for the Wales International Piano Festival, Colwyn Male Voice Choir, a work for the Bangor Music Festival premiered by the BBC National Orchestra of Wales, and a harp concerto for the Beaumaris Festival, performed by the Welsh Chamber Orchestra, with Mared herself as the soloist. In 2018, she collaborated with musician Gwenan Gibbard and poet Mererid Hopwood on a commission by the Wales International Harp Festival to celebrate the world renowned harpist Osian Ellis’ 90th birthday.

bottom of page