Tayla-Leigh Payne 1999 

Mae Tayla-Leigh Payne yn gyfansoddwr ac yn ffliwtydd sydd yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd gan ei bod yn fyfyrwraig y drydedd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru o dan Joseph Davies a Ceri Tippetts. Mae Tayla yn cyfansoddi mewn arddull nodiant ac electroacwstig ac mae wedi dechrau arbrofi â gweithiau hybrid a cherddoriaeth weledol. Yn ogystal, mae hi’n parhau i gydgyfansoddi â phrosiectau ar y gweill sy’n cynnwys cyfansoddi gweithiau theatr sy’n gyfeillgar i’r deillion a Chyfansoddwyr Ifanc Dyfed. Ymhlith ei chyflawniadau diweddar mae Gwobr Cyfansoddi McGrennery am ei gwaith corawl ‘Y Serch Lladrad’ a ‘Spinning Jenny’, sef opera un act mewn cydweithrediad â Derri Lewis yn ystod Gŵyl ‘Awyrgylch’ y Coleg Cerdd a Drama. Mae hi hefyd wedi cyfrannu gwaith i arddangosfeydd celf megis ‘The Baffling’ yn g39 Caerdydd gan Benjamin Feeley-Owen yn ogystal â phrosiectau theatr amrywiol gan gynnwys ‘Therese Raquin’ ac ‘The Playboy of the Western World’.

Tayla-Leigh Payne is a Welsh composer and flautist currently based in Cardiff, where she studies at the Royal Welsh College of Music and Drama (RWCMD) as a third-year student under Joseph Davies and Ceri Tippetts. Tayla composes in both notational and electroacoustic styles and has begun experimenting with hybrid works and visual music. In addition, she continues to compose in a collaborative manner with upcoming projects that include composing theatre works which are friendly to the blind and Dyfed Young Composer’s. Her recent achievements include The McGrennery Composition Prize for her choral work ‘Y Serch Lladrad’ and ‘Spinning Jenny,’ a one act opera in collaboration with Derri Lewis during RWCMD’s Atmosphere’s Festival. She has further contributed her works during art exhibitions such as The Baffling at ‘g39 Cardiff’ by Benjamin Feeley-Owen as well as various theatre projects including ‘Therese Raquin’ and ‘The Playboy of the Western World’.