top of page
Race & Music 5 landscape.jpg

We’re talking about Music and Race in Wales. Sgwrs #5 in the series is hosted by Aberystwyth Arts Centre and Tŷ Cerdd in collaboration with Privilege Cafe.

Music and Race in Wales - Session #5

Tuesday 20 October 2020, 4-5.30pm

Speakers include:

Sizwe Chitiyo - singer/songwriter

Kirk Holland - promoter, event manager  and DJ

Simmy Singh - violinist

 

Book your place for free: https://tinyurl.com/yywknc4c

Rydym yn siarad am Gerddoriaeth a Hil yng Nghymru. Bydd Sgwrs 5 yn y gyfres o drafodaethau'n cael ei gynnal gan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Tŷ Cerdd mewn cydweithrediad â Privilege Cafe.

Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru - Sesiwn #5

Dydd Mawrth 20 Hydref 2020, 4-5.30yp

Siaradwyr yn cynnwys:

Sizwe Chitiyo - canwr/cyfansoddwr caneuon

Kirk Holland - hyrwyddwr, rheolwr digwyddiad a DJ 

Simmy Singh - feiolinydd

 

Archebwch eich lle: https://tinyurl.com/yywknc4c

CoDI 2020-21 logos.png
bottom of page