top of page
English
Ashley John Long.jpg

Ashley John Long 1986

Mae Ashley John Long yn gyfansoddwr a basydd dwbl sy’n weithgar mewn ystod eang o genres. Ers graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mae wedi bod â gyrfa brysur ar ei liwt ei hun gan rychwantu sawl maes. Fel cyfansoddwr mae wedi datblygu enw da iddo’i hun fel crëwr sgorau sy’n cydbwyso manylion cain â rhyddid a hyblygrwydd, ar yr un pryd â chadw ymdeimlad cryf o alaw mewn byd o sain sy’n cynnwys syniadau cerddorol amrywiol. Mae comisiynau diweddar wedi cynnwys tair opera siambr, yn ogystal â llawer o gerddoriaeth siambr, a pherfformiwyd ei waith ar gyfer cerddorfa, sef ‘Karri’, am y tro cyntaf yn 2019 gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae hefyd wedi cyfansoddi llawer o gerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau, dawns a theatr ynghyd â sawl gwaith estynedig ar gyfer jazz ac ensembles byrfyfyr. Mae ei waith fel basydd dwbl byrfyfyr a jazz wedi derbyn clod beirniadol ac mae’n artist perfformio D’addario.

Ashley John Long is a composer and double bassist active in a wide range of genres. Since graduating from Royal Welsh College of Music & Drama he has maintained a busy freelance career which has embraced many strands. As a composer he has developed a reputation as a creator of scores that balance fine detail with freedom and flexibility, whilst retaining a strong melodic sense in a sound world which embraces diverse musical ideas. Recent commissions have included three chamber operas, as well as much chamber music, and his orchestral work Karri was premiered in 2019 by the BBC National Orchestra of Wales. He has also composed much music for media, dance and theatre as well as several extended works for jazz and improvising ensembles. His work as a jazz and improvising double bassist has been critically acclaimed and he is a D’addario performing artist.

bottom of page