top of page

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r rhaglen CoDi ddiweddaraf – yn dilyn cymorth ariannol hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Jerwood a Sefydliad PRS (ganddynt rydym wedi cael ein cyhoeddi fel un o Rwydwaith Datblygu Talent ledled y DU sydd â 73 o bobl).

 

Mae CoDI 24/25 yn cynnwys llwybrau cyflogedig, dan arweiniad artistiaid, ochr yn ochr â RHYNGWEITHIO, sef cyfres o weithdai a hyfforddiant.

Tuag Opera logo greyscale .png

Tuag Opera – partneriaeth gyda Music Theatre Wales, mae'r llwybr hwn yn paru chwe chrëwr cerddoriaeth gyda chwe awdur, gan eu cefnogi i

ddatblygu’r sgiliau o ysgrifennu opera. Cefnogaeth gan yr artistiaid

arweiniol Gwyneth Glyn, Iwan Teifion Davies a Michael McCarthy.

ffidil +2 logo greyscale.png

Ffidil Plws – ymarferwyr cyfoes blaenllaw o’r DU, Angharad Davies a

Darragh Morgan, yn arwain chwe chrëwr cerdd yn ysgrifennu ar gyfer ffidil unawdol ac electroneg.

CoDI Bwm! logo 2.png

BŴM! llwybr ar gyfer artistiaid ar ddechrau eu gyrfa (neu bedwar ensemble/grŵp ar ddechrau eu gyrfa) iddynt greu cerddoriaeth a sain awyr agored sy’n ymateb i themâu’r argyfwng hinsawdd.

Bwthyn Sonig logo copy 3.png
CoDI INTERACT network logo dot_edited.png

Bwthyn Sonig – galluogi artistiaid ag anableddau dysgu i ddatblygu sgiliau ac i greu cerddoriaeth wreiddiol; gyda chainc arbennig o nosweithiau clwb hygyrch.

RHYNGWEITHIO: i gynnwys

  • Dan-Ddaear:  ehangu a datblygu’r rhwydwaith cenedlaethol hwn oartistiaid sain a chrewyr cerddoriaeth sy’n gweithio mewn arfercerddoriaeth anghonfensiynol

  • Mentora

  • Gweithdai a rhwydweithio

Gwnei'r rhaglen CoDI 24/25 yn bosib trwy gymorth ariannol hael oddi wrth Cyngor Celfyddydau Cymru, PRS Foundation (Rhaglen Datblygu Talent), Jerwood Foundation, a Chronfa Cerddoriaeth Anthem Cymru (trwy ei gronfa Atsain, a gefnogir hyn trwy fuddsoddiad gan Youth Music a chymorth gan noddwyr sefydlu Anthem a Llywodraeth Cymru).

CoDI 24-25 logos.png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner

bottom of page