top of page

FREE live show

Saturday 24 February 18:00 (to c. 19:00)

SHIFT, Capitol Centre, Queen Street, Cardiff

with support from Arts Council of Wales & PRS Foundation

Join us for live music by artists from a wide range of genres!

Penguin Pebbling is Tŷ Cerdd’s pathway for neurodivergent music-creators. Six artists have been coming together in the Tŷ Cerdd Studio over the last few months, with support and mentoring from duo Ardal Bicnic (Heledd Evans & Rosey Brown) and creative producer Jake A Griffiths. Now they’re sharing the results…

 

Featuring the music of

 • Eranan Thirumagan

 • Ffion Campbell-Davies

 • James Jones

 • Laura Phillips

 • Neo Ukandu

 • Rhiannon Takel

Directions

▶ CoDI Penguin Pebbling

CYM

Sioe fyw AM DDIM

Dydd Sadwrn 24 Chwefror 18:00 (i tua 19:00)

SHIFT, Capitol Centre, Heol y Frenhines, Caerdydd
gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad PRS

 

Ymunwch a ni ar gyfer cerddoriaeth fyw gan artistiaid o ystod eang o genres!

 

Mae Peblo Pengwin yn llwybr Tŷ Cerdd ar gyfer crewyr cerdd niwrowahanol. Bu chwe artist wedi dod at ei gilydd yn Stiwdio Tŷ Cerdd dros y misoedd diwethaf, gyda chefnogaeth a mentora oddi wrth y deuawd Ardal Bicnic (Heledd Evans a Rosey Brown) a’r cynhyrchydd creadigol Jake A Griffiths. Nawr y maent yn rhannu’r canlyniadau …

 

Yn cynnwys cerddoriaeth gan:

 

 • Eranan Thirumagan

 • Ffion Campbell-Davies

 • James Jones

 • Laura Phillips

 • Neo Ukandu

 • Rhiannon Takel

Cyfeiriadau

▶ CoDI Peblo Pengwin

Penguin Pebbling logo strip.png
bottom of page