top of page
ENGLISH

Gyda chwpwl o gliciau’n unig mae ein cerddoriaeth ddalen a’r albymau rydym yn eu rhyddhau ar gael o’n siop ar-lein:

www.tycerddshop.com

 

Mae’r gerddoriaeth ddalen yn cynnwys sgorau offerynnol, lleisiol a chorawl gan lawer o hoff gyfansoddwyr Cymru – o William Mathias, Grace Williams, Morfydd Owen a Joseph Parry i gyfansoddwyr a threfnwyr sy’n fyw heddiw fel Rhian Samuel, Gareth Wood, Tom Davoren a Jeffrey Howard. Rydym hefyd yn cynnig detholiad o lyfrau gan Cyhoeddwyr Curiad a’n hargraffiadau newydd o gerddoriaeth o gatalog Hughes a’i Fab mewn partneriaeth ag S4C.

 

Mae’r recordiadau’n cynnwys holl CDs Recordiau Tŷ Cerdd – yn eu plith CDs a ryddhawyd yn ddiweddar o gerddoriaeth gan William Mathias (gyda’r pianydd Llŷr Williams) a Morfydd Owen (gyda’r soprano Elin Manahan Thomas) – ochr yn ochr â chasgliadau niferus eraill o gerddoriaeth Gymreig a recordiwyd yn ein stiwdio neu ar leoliad.

Our sheet music and record releases are all available at just a few clicks from our online shop: www.tycerddshop.com

 

Sheet music includes instrumental, vocal and choral scores by many favourite Welsh composers – from William Mathias, Grace Williams, Morfydd Owen, and Joseph Parry, to living composers and arrangers such as Rhian Samuel, Gareth Wood, Tom Davoren and Jeffrey Howard. We also offer a selection of books from Curiad Publishing, and our new editions of music from the Hughes and Son music catalogue, in partnership with S4C.

 

Recordings include all our Tŷ Cerdd Records CDs – among them recent releases of music by William Mathias (featuring pianist Llŷr Williams) and Morfydd Owen (with soprano Elin Manahan Thomas) – alongside numerous other collections of Welsh music, recorded in our studio or on location.

bottom of page