top of page

Amy Sterly 1964

website icon 1 black.png

Artist o Chicago yw Amy a symudodd i Gymru yn 1989. Mae hi wedi creu printiau, arsefydliadau a gwaith aml-gyfrwng sydd wedi cael ei ddangos mewn arddangosfeydd yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae ganddi ddiddordeb mewn llyfrau a'r byd darllen; beth mae e'n ei olygu i symud i ffwrdd o'r gwrthrychau hardd a chorfforol yna, o'r gweledol i'r synau, aroglau a gweadau'r gorffennol sydd wedi cael eu colli. 

Mae uchafbwyntiau yn cynnwys arddangosfa un-person "The Sound of Reading" yn Oriel Mwldan, Aberteifi yn 2016, 'Sound Books' arsefydliad oedd yn trochi hefo sain yn Oriel Davies, Y Drenewydd a oedd yn teithio i leoliadau eraill, a phreswyliad yn Jyvaskyla, Y Ffindir yn 2018 ac yn fwyaf diweddar ‘Cartographic Imaginaries, Interpreting the Literary Atlas of Wales’ arddangosfa deithiol 2019. Yn 2015 sefydlodd Amy Sound Book Project, grŵp o artistiaid a cherddorion cydweithredol oedd yn defnyddio llyfrau fel offerynnau. Yn 2015-17 teithion nhw o gwmpas y DU ac Iwerddon yn perfformio mewn llyfrgelloedd, ffeiriau llyfrau a gwyliau fel y Flatpack Film Festival ym Mirmingham, yr Otherworlds Experimental Sound Festival yn Blackpool a Sonic Dreams yn Waterford Iwerddon a'r Baltic, Gateshead.

Amy is an artist from Chicago who moved to Wales in 1989 and has created prints, installations and multimedia work which has shown in exhibitions in the UK, Europe and the US. She is interested in the world of books and reading; what it means to move away from those beautiful and physical objects, from the visual to the sounds, the smells and the textures that are lost.

 

Highlights include the one-person show "The Sound of Reading" at Oriel Mwldan, Cardigan in 2016, 'Sound Books' a immersive sound installation at Oriel Davies, Newtown, also shown in other venues, a residency in Jyvaskyla, Finland in 2018 and most recently ‘Cartographic Imaginaries, Interpreting the Literary Atlas of Wales’ a touring show in 2019. In 2015 she formed the group Sound Book Project, a group of collaborating artists and musicians using books as instruments. In 2015-17 they toured around the UK and Ireland and performed at libraries, book fairs and festivals such as the Flatpack Film Festival in Birmingham, the Otherworlds Experimental Sound Festival in Blackpool and Sonic Dreams in Waterford Ireland and at the Baltic, Gateshead. 

Amy Sterly c.jpg
ENG
bottom of page