Amy Sterly 1964

website icon 1 black.png

Artist o Chicago yw Amy a symudodd i Gymru yn 1989. Mae hi wedi creu printiau, arsefydliadau a gwaith aml-gyfrwng sydd wedi cael ei ddangos mewn arddangosfeydd yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae ganddi ddiddordeb mewn llyfrau a'r byd darllen; beth mae e'n ei olygu i symud i ffwrdd o'r gwrthrychau hardd a chorfforol yna, o'r gweledol i'r synau, aroglau a gweadau'r gorffennol sydd wedi cael eu colli. 

Mae uchafbwyntiau yn cynnwys arddangosfa un-person "The Sound of Reading" yn Oriel Mwldan, Aberteifi yn 2016, 'Sound Books' arsefydliad oedd yn trochi hefo sain yn Oriel Davies, Y Drenewydd a oedd yn teithio i leoliadau eraill, a phreswyliad yn Jyvaskyla, Y Ffindir yn 2018 ac yn fwyaf diweddar ‘Cartographic Imaginaries, Interpreting the Literary Atlas of Wales’ arddangosfa deithiol 2019. Yn 2015 sefydlodd Amy Sound Book Project, grŵp o artistiaid a cherddorion cydweithredol oedd yn defnyddio llyfrau fel offerynnau. Yn 2015-17 teithion nhw o gwmpas y DU ac Iwerddon yn perfformio mewn llyfrgelloedd, ffeiriau llyfrau a gwyliau fel y Flatpack Film Festival ym Mirmingham, yr Otherworlds Experimental Sound Festival yn Blackpool a Sonic Dreams yn Waterford Iwerddon a'r Baltic, Gateshead.

Amy Sterly is a printmaker and sculptor and originally from Chicago.  She moved to the UK in 1989 and has since exhibited throughout the country, Europe and the USA.  She received a Wales Arts International Travel award in 2004 to attend the Lessedra 3rd International Print Exhibition in Sofia, Bulgaria and in 2012 to travel to Finland to research architecture and print which led to an exhibit in Hyvinkaa.  Amy received an Arts Council Wales Grant in 2006 to research Printmakers in Wales and in 2013 to create a booklet for the Finland/Wales exchange exhibition.

In 2014 Amy received and Arts Council Research grant for the ‘Sound Books’ project. She combined sound and book works together to create an installation at the Test Bed space at Oriel Davies.  This led to a large production grant in 2015 from ACW to develop Sound Book Project, a collaboration of artists and musicians using books to create a soundscape performance.  In 2018 she was awarded a residency at the Ratamo Printmaking and Photography Centre in Jyvaskyla, Finland where she was able to create new experimental printwork.

“I want my art to trigger emotion and memory and change the object into something that you may not expect.”

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853