top of page


Gŵyl Gerdd Bangor Music Festival 2021

Artists and the Environment title.png

11:00 Dydd Sadwrn / Saturday 13.03.21

 

A FREE Zoom discussion event presented by Tŷ Cerdd, with guest speakers Gwen Sion and Simon Whitehead

Gwen Sion is a composer who takes inspiration and responds to the natural environment; Simon Whitehead is a movement artist with a practice firmly located in the West-Wales village in which he and his family live. Both will present on their own artist practice, followed by a group discussion. There’ll also be a chance to find out about some of Tŷ Cerdd’s funding schemes, opportunities and Networks. Artists of all disciplines are welcomed to the event!

REGISTER HERE 

Tŷ Cerdd yn cyflwyno sgwrs dros Zoom gyda'r siaradwyr gwadd Gwen Sion a Simon Whitehead

Mae Gwen Sion yn gyfansoddwraig sy'n cymryd ysbrydoliaeth ac yn ymateb i'r amgylchedd naturiol; Mae Simon Whitehead yn arlunydd symud gydag arfer wedi'i leoli'n gadarn ym mhentref yn Gorllewin Cymru lle mae ef a'i deulu yn byw. Bydd y  ddau yn cyflwyno eu hymarfer artist eu hunain, cyn ddechrau trafodaeth grŵp. Bydd cyfle hefyd i ddarganfod mwy am rai o gynlluniau cyllido, cyfleoedd a Rhwydweithiau Tŷ Cerdd. Mae croeso i artistiaid o bob disgyblaeth ddod i'r digwyddiad! 

COFRESTRWCH YMA 

Gŵyl Gerdd Bangor Music Festival 2021

bottom of page