top of page
Brian Hughes - Y gerddoriaeth a'm gwnaeth copy_edited.jpg

Cyfansoddwr y Mis Brian Hughes yn sôn am y darnau sydd wedi dylanwadu ar ei yrfa.

Fy atgof cerddoriaeth glasurol cynharaf

Y darnau cyntaf un rwyn gofio'n glir oedd astudiaethau Czerny ar gyfer y piano, a hefyd Beethoven's Sonata in G, op49, rhif 2 (ffefryn gennyf mewn cyngherddau).

Y darn wnaeth fy ysbrydoli i fod yn gyfansoddwr

Y darn a'm hysbrydolodd i anelu at fod yn gyfansoddwr oedd y nefolaidd Symffoni rhif 9 Schubert... mae'r motif agoriadol i'r corn yn agor llwybr i fôr o alawon gwyrthiol, yn ogystal â drama sydd rywsut yn adlewyrchu bywyd byr y cyfansoddwr....... a hyn yn fwy dirdynnol gan  na chlywodd Schubert nodyn o'r symffoni yn ystod ei fywyd.

Cerddorfa West-Eastern Divan dan Daniel Barenboim yn perfformio 9fed Symffoni Schubert yn Proms y BBC 11 Awst 2024 ▶ gwybodaeth

Beethoven.jpeg

Y darn faswn wedi hoffi sgwennu

Llawer o ddarnau yn hawlio lle yn fy meddwl! Concerto i'r gerddorf gan Bartok sy'n llawn  direidi, ac yn rhoi golwg prin o'r cyfansoddwr dyfeisgar hwn yn gwenu. 

Ionisation gan Edgar Varese. Tri ar ddeg o offerynau taro yn cynnwys y piano yn trawsnewid medrusrwydd rhyddm a lliwiau egsotig i fod yn chwe munud o greadigrwydd rhyfeddol.

Pedwar darlun o'r môr o opera Peter Grimes gan Benjamin Britten. Darnau sy'n creu awyrgylch y môr ar wahanol adegau, a darnau sy'n hyfrydu mewn lliwiau soniarus cerddorfaol.

PeterGrimes_English_1920x1080_edited.jpg

Mae cynhyrchiad WNO o Peter Grimes yn rhedeg o 5 Ebrill - 7 Mehefin 2025 ▶ gwybodaeth

Darnau sy,n rhoi cysur

Nid yw cerddoriaeth yn rhoi cysur i mi; yn hytrach, mae hyd yn oed darn araf, tawel yn creu egni a brwdfydedd ynof, a chwant am fyw yn dragwyddol

Y gerddoriaeth sy'n tanio fy nychymyg

Golygfa'r fynwent allan o The Rake's Progress gan Stravinsky. Drama bywyd a marwolaeth sydd yma, ac yn fy atgoffa o'r gêm gwyddbwyll rhwng Angau a'r Marchog yn ffilm Bergman, "Y Seithfed Sêl".... mae yma feistrolaeth llwyr ar ynganiad yr iaith Saesneg o safbwynt cerddorol, a hefyd , fynegiant dwys o anobaith dynol a phwer Satanaidd. 

Stravinsky.png

Grange Festival Opera yn perfformio The Rake's Progress 23 Mehefin - 6 Gorffennaf 2024 ▶ gwybodaeth

Igor Stravinsky gan Pablo Picasso

Y recordiad faswn yn ei roi fel rhodd

Pedwarawd llinynol Mozart 387. Roeddwn mewn cariad gyda hen recordiad Pedwarawd Amadeus, ond nawr baswn yn cyflwyno recordiad Pedwarawd Ariel, sy'n byrlymu o ysbryd chwareus,ac yn cynnwys finale ffiwg sydd yn llawn deilwng o Bach.

Amadeus 4tet 2.png

Pedwarawd Amadeus

bottom of page