Cân:affricerdd

AC1_edited.png

Cân: affricerdd is an opportunity for music-creators of African descent living and working in Wales to write a new song (in any language and musical genre) and create a music video of the new work. 

Mae Cân: affricerdd yn gyfle i grewyr cerddoriaeth o dras Affricanaidd sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru i ysgrifennu cân newydd (mewn unrhyw iaith a genre cerddorol) a chreu fideo cerddoriaeth o'r gwaith newydd.

 

Mirari More, N'famady Kouyaté, Ogun, and Skunkadelic (Tumi Williams) were selected after an open call to artists to create a new work for cân: affricerdd. This programme is one of the strands of Tapestri, Tŷ Cerdd's new initiative helping to create a living musical archive of the people, languages and communities of Wales – and is funded through Arts Council of Wales's Connect & Flourish programme.

Mae Mirari More, N'famady Kouyaté, Ogun, a Skunkadelic (Tumi Williams) eu dewis ar ôl galwad agored i artistiaid i greu gwaith newydd ar gyfer cân: affricerdd. Mae'r rhaglen hon yn un o linynnau Tapestri, menter newydd Tŷ Cerdd sy'n helpu i greu archif gerddorol fyw o bobl, ieithoedd a chymunedau Cymru – wedi’i hariannu gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Manssa Nou Cissé  N'famady Kouyaté    

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Website

click HERE for lyrics in three languages

Wo Ni Pe  Skunkadelic 

cliciwch YMA am y geiriau mewn tair iaith

 • Facebook
 • Spotify
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • website