top of page

Christopher Painter 1962

website icon.png

Ganwyd Christopher Painter ym Mhort Talbot a bu'n astudio cerddoriaeth yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Yn gyntaf, roedd ei astudiaethau cyfansoddi gyda Timothy Taylor a Richard Elfyn Jones ac ym 1984, dechreuodd astudio gydag Alun Hoddinott. Astudiodd yn llawn-amser gyda Hoddinott tan 1989 ac ategu'r astudiaethau hyn gydag ymgynghoriadau a dosbarthiadau meistr gyda Samuel Adler (Ysgol Gerddoriaeth Eastman, Efrog Newydd); George Benjamin; John McCabe; Edward Gregson; Robert Simpson a Marek Stachowski (Prifysgol Warsaw). Yn ogystal â'i astudiaethau cyfansoddi, bu Christopher hefyd yn astudio gydag Edward Gregson; Stanley Saunders (Prifysgol Guelph, Canada); Rod Walker (Prifysgol Texas, UDA); ac yn olaf, gyda Christopher Adey ac Alun Francis.

 

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau ffurfiol, bu Christopher yn gweithio i'r BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru cyn penderfynu gadael ei yrfa ar ei liwt ei hun. Ef oedd arweinydd sefydlu Cerddorfa Siambr Richmond a chyfarwyddwr cerdd cyntaf Gweithdy Opera Abertawe.

 

Christopher Painter oedd derbynnydd cyntaf Gwobr Cyfansoddwr Afan Thomas ac mae hefyd wedi ennill Gwobr Cyfansoddi'r Eisteddfod Genedlaethol (Casnewydd 1988) ac fe'i gwelwyd yn "Fforwm Cyfansoddwr Ifanc Cymru" Cyngor Celfyddydau Cymru ym 1987. Yn 1997, Christopher Painter oedd y cyntaf Enillydd Cymreig "Gwobr Cyfansoddwr Gregynog o Gymru" a roddwyd ar gyfer ei Sonata ar gyfer Delyn, a gafodd ei darlledu ar Fehefin 28ain yng Ngwyl Gregynog 1997 gan Elinor Bennett.

 

Fe'i penodwyd fel Cyfansoddwr yng nghymdeithas Ensemble Cymru yng Ngogledd Cymru ym mis Hydref 1997, ysgrifennodd Christopher nifer o weithiau ar gyfer yr ensemble hon, gan gynnwys gwaith dawnsio'r plant, Yggdrasil, comisiwn Comisiwn y Mileniwm / Techniquest fel rhan o'r "Sounds for Science" prosiect.

 

Yn 1999 roedd Christopher Painter yn Gyfansoddwr Preswyl gyda Cherddorfa Ieuenctid Cenedlaethol a Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Cafodd ei waith, Invisible Cities, ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, bedwar perfformiad ac fe'i rhyddhawyd ar CD gan y gerddorfa. Dychwelodd i weithio gyda CGIC yn 2014 pan gomisiynwyd a chychwynnodd Bugles Sang, gwaith i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Mawr.

 

Ym mis Rhagfyr 2003, enillwyd Christopher Painter yn Gymrodoriaeth Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

 

Ym mis Awst 2005, enillodd Christopher Tlws y Cerddor (Medal Cerddorion) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru am ei waith siambr, Yr Hanes Swynol. Enillodd y wobr am yr ail dro yn 2010 ar gyfer Syniadau Serch, cylch o ganeuon ar gyfer baritone, ffidil a delyn.

 

Rhwng Hydref 2005 a Gwanwyn 2006 roedd Christopher yn Gyfansoddwr Preswyl gyda Philharmonie Thueringen yn Gotha, yr Almaen. Yma bu'n gweithio'n agos gyda chyfarwyddwr Cymru, Alun Franci