15:00 Dydd Sul/Sunday 29.03.20

Oriel Weston Gallery

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/

Royal Welsh College of Music & Drama

mynediad am ddim/free admission

13:00 Dydd Gwener/Friday 01.05.20

Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker Concert Hall

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru/

Royal Welsh College of Music & Drama

mynediad am ddim/free admission

Julia Plaut - AND SUDDENLY I DISAPPEAR
Richard McReynolds - OOZING TRANSCENDENCE FROM EVERY PORE
Gareth Churchill - BEG
Timothy Johnston - GONE
Ethnie Foulkes - THEY’RE ALL SO FxxxING HAPPY
Luciano Williamson - IF


Joseph Davies, arweinydd / conductor
Lydia Mee, soprano / soprano
Harry Fradley, bariton / baritone
Daisy Brinson-Hill, ffliwt / flute
Matthew Jones, fiola / viola
Mared Pugh-Evans, telyn / harp

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853