top of page

Dan Swain 1974

Chwaraewr bass, cyfansoddwr, tiwtor cerdd a hwylusydd gweithdai yw Dan Swain, sydd â thros 15 mlynedd o brofiad fel chwaraewr sesiwn ynghyd â phrofiad teithio rhyngwladol helaeth. Mae hefyd yn chwarae bas unionsyth acwstig, gitarau trydan ac acwstig ac yn lleisydd cefndir. Gan weithio ochr yn ochr ag ystod eang o gerddorion mae Dan wedi hogi ei grefft berfformio dros y blynyddoedd gyda phobl fel Alice Russell; 9Bach; Quantic and His Combo Bárbaro; a Bonobo. Mae Dan hefyd yn cynhyrchu ac yn recordio cyfansoddiadau gwreiddiol i’w defnyddio mewn ffilm a chyfryngau eraill. Mae ei gyfansoddi ei hun yn tynnu ar ystod eang o ddylanwadau gan gynnwys cyfansoddwyr minimalaidd o America / jazz / roc / Lladin / ffync / electronica a cherddoriaeth werin.

Dan Swain.jpg

Dan Swain is a bass player, composer, music tutor and workshop facilitator, with over 15 years of experience as a session player and with extensive international touring experience. He also plays acoustic upright bass, electric and acoustic guitars and provides backing vocals. Working alongside a broad range of musicians Dan has honed his performance craft over the years with the likes of: Alice Russell; 9Bach; Quantic and his Combo Bárbaro; and Bonobo. Dan also produces and records original compositions for use in film and other media. His own composition draws on a wide range of influences including minimalist American composers / jazz / rock / Latin / funk / electronica and folk.

ENG
ENG
bottom of page